« Tagasi

Spordivaldkonna tegijatele makstakse kuut laadi toetusi

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu spordi toetamise kord, mis määratleb, keda ja millises mahus selles valdkonnas valla eelarvest toetatakse. Jõgeva linna spordirahva jaoks on uus kord tegelikult üsna tuttav, sest sarnane kord kehtis seal ka varem.

Uue korra kohaselt makstakse vallaeelarvest kuut laadi toetust: spordiklubi tegevustoetust (ehk noorsportlase pearaha), toetust spordiürituse läbiviimiseks, toetust täiskasvanud sportlase võistlusel osalemiseks, toetust (ehk sisuliselt preemiat) kõrge sportliku saavutuse eest, treeneri töötasu toetust ja valla esindusvõistkonna toetust.

Jõgeva abivallavanem Arvo Sakjas selgitas, et noorsportlase pearaha makstakse 7–19-aastaste sportlaste eest. Ent kuna kahe klubi, raskejõustikuklubi Ramm ja spordiklubi Noorus-96 treeningurühmades teeb kaasa ka viie-kuueaastasi, makstakse neile pearaha ka sellises vanuses trenniskäijate eest, ainult et koefitsiendiga 0,4.

Täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemist toetatakse juhul, kui tegemist on Eesti meistrivõistluste või veel kõrgema tasemega jõuprooviga. Sama põhimõte kehtib sportliku saavutuse eest toetuse maksmisel. Treeneritele makstakse töötasu toetust alates viiendast kvalifikatsioonitasemest.

"Eesti Olümpiakomitee maksab kõrgema kvalifikatsioonitasemega treeneritele omapoolset töötasu toetust tingimusel, et klubi lisab niisama suure osa. Meil on kokkulepe, et summa, mille peaks lisama spordiklubi, katab tegelikult omavalitsus," ütles Arvo Sakjas ja lisas, et Jõgeva vallas saab palgatoetust kuus treenerit.

Tänavuseks aastaks sporditoetusi tegelikult enam taotleda ei saagi. Taotlused esitati juba möödunud aasta lõpus veel ühinemiseelsetele omavalitsustele. Need on neljast omavalitsusest kokku kogutud ning lähevad nüüd, mil volikogu spordi toetamise korra vastu võtnud, menetlemisele. Vallavalitsus vaatab taotlused läbi ning otsustab, millised neist ja kui suures summas rahuldatakse. Seejärel saab vald juba toetuse saajatega vastava lepingu sõlmida.

"Klubid ongi juba pikalt ootel ja tükati päris hädas olnud," sõnas Arvo Sakjas. "Tulevikus toimivad asjad kindlasti ladusamalt, ent klubid võiksid tulevikus end siiski nii majandada, et järgmise aasta alguseks veidi varuraha jääks."

Edaspidi tuleb spordivaldkonna toetuste taotlused esitada 1. novembriks. Selleks ajaks pannakse valla kodulehele üles ka taotluse blankett. Edaspidi on toetuse saajatel ka kohustus esitada iga aasta 15. jaanuariks aruanne selle kohta, kuidas eelmise aasta toetusi kasutati. Enne aruande esitamist uusi toetusi välja ei maksta.

Abivallavanem Arvo Sakjas tõdes, et tänavuste taotluste maht on kolm-neli korda suurem, kui valla võimalused sporti eelarvest toetada. Paraku sai sporditoetuste reale kirja summa, mis kujunes lihtsalt seniste valdade antud arvude kokkuliitmisel.

"Loodetavasti seisab tulevikus sellel eelarvereal juba suurem summa. Praegune ei rahulda meid ega spordiklubisid," ütles Arvo Sakjas.