« Tagasi

SR Carman OÜ õhusaasteloa taotluse saamise teade

Jõgeva Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Õhusaasteloa taotlejaks on SR Carman OÜ (registrikood 11008387; aadress Tallinna mnt 17, Jõgeva 48305, Jõgevamaa).

Õhusaasteluba taotletakse Jõgeva linnas Tallinna mnt 15 c kinnistul (registriosa number 2618735, katastritunnus 24901:002:0037) asuva tootmisterritooriumi heiteallikatele.

Käitise põhitegevusala on mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 4520). Käitises asub 4 heiteallikat: ettevalmistusala ventilatsiooniava; värvikambri ventilatsiooniava ja diiselkütusega köetava põleti korsten ning puiduga köetava ahju korsten. Õhusaasteainetena lenduvad orgaanilised ühendid, osakesed, süsinikoksiid, väävel- ja lämmastikdioksiid. Värvikambris on osakeste püüdeseadmeteks paber – ja kangasfilter (mõlema püüdeefektiivsus on 98%). Tootmisterritoorium ei hõlma kaitstavaid loodusobjekte.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.