« Tagasi

Suhtlus välispartneritega jätkub

Neli omavalitsust, mis pisut enam kui aasta tagasi uueks suureks Jõgeva vallaks ühinesid, olid kõik aastate jooksul suuremal või vähemal määral välissuhtlust arendanud. Jõgeva vallavolikogu võttis 31. jaanuari istungil vastu otsuse, kellega senistest partneritest koostööd jätkatakse.

Jõgeva linnal ja vallal ning Palamuse ja Torma vallal olid lepingulised või mittelepingulised suhted ühtekokku enam kui kahekümne välismaise omavalitsusega. Ka nüüdseks tegevuse lõpetanud Jõgeva maavalitsusel oli välispartnereid, kellega suhtlemist võiks jätkata just Jõgeva vald kui maakonna keskuse omavalitsus. Et ligikaudu veerandsaja partneriga suhtlemine käiks ka Jõgeva valla suurusele omavalitsusele üle jõu, oldigi sunnitud teatud valikuid tegema.

Vastu võetud otsuse kohaselt jätkatakse koostööd Karlstadi (Rootsi), Kaarina (Soome), Keuruu (Soome), Jonava (Leedu), Voložini (Valgevene) ja Makarovi (Ukraina) omavalitsusega. Kirjalikud koostöölepingud otsustati sõlmida Priekuli (Läti), Kaišiadoryse (Leedu) ja Ungheni (Moldova) omavalitsusega.

„Kuna Jõgeva vald on nelja endise omavalitsuse õigusjärglane, pole otsest vajadust uute lepingute sõlmimiseks nendega, kellega on varasemast ajast lepingud olemas. Samas on mõned koostööpartnerid avaldanud soovi lepingu uuendamiseks või uue sõlmimiseks," selgitas Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev.

Tema sõnul on tänapäeva avatud maailmas oluline olla nähtav ning omada sõpru ja koostööpartnereid teistes riikides. Rahvusvaheline koostöö pakub huvitavaid arenguvõimalusi  ettevõtetele ja teadusasutustele, aga ka haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja majandusvaldkonna tegijatele. Viimase aja koostöö paremate näidetena tõi abivallavanem esile Jõgeva valla raamatukogutöötajate õppereisi Kaarinasse, Jõgeva akvarellistide näituse Kaarinas, Jõgeva valla ning Kaarina, Priekuli ja Kaišiadoryse lasteaednike ühisseminarid jne.

Kui volikogu liige Aivar Kokk kahetsust avaldas, et paljud kunagised sõpruspiirkonnad on nüüdsest valikust välja jäänud, siis Viktor Svjatõšev kinnitas, et kui kellelgi on huvi, on võimalus edaspidigi suhelda nendega, kes praegusest nimekirjast välja jäid. Ja nagu uus vald on arenev ja ajas muutuv vald, siis sellisena tuleb võtta ka välissuhteid.

„Tänasel päeval on headeks partneriteks ühed ja mõne aja pärast ehk juba teised omavalitsused. Siin oleneb paljugi meie endi aktiivsusest, võimalustest ja soovist. Olulist osa etendavad samuti isiklikud suhted," ütles Viktor Svjatõšev.