« Tagasi

Valimisjaoskonnad ja hääletamisruumide asukohad

Jõgeva vallas on lähenevateks Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud senise 10 valimisjaoskonna asemel 4 jaoskonda, mille hääletamisruumid asuvad järgmistes kohtades:

Valimisjaoskond

Hääletamisruumi asukoht

nr

piirid

20. mai

21. mai

22. mai

26. mai

1

Jõgeva linn

Jõgeva kultuurikeskus,

sh maakonnakeskuses eelhääletamine 16.-19. mai

2

Jõgeva alevik, endised Vaimastvere, Laiuse ja Siimusti jaoskonnad

Siimusti noortekeskus

Vaimastvere kool

Laiuse kool

Jõgeva kultuurikeskus

3

endised Palamuse, Kaarepere ja Kuremaa jaoskonnad

Kaarepere rahvamaja

Palamuse teenuskeskus

Kuremaa lasteaed-algkool

Palamuse teenuskeskus

4

endised Torma ja Sadala jaoskonnad

Sadala rahvamaja

Sadala rahvamaja

Torma rahvamaja

Torma rahvamaja

 

Jõgeva alevikus enam eraldi hääletamisruumi ei ole.  Kõik seni alevikus hääletamas käinud saavad oma hääle anda jaoskonna nr 2 hääletamisruumides või eelhääletamise päevadel jaoskonnas nr 1.

Valimisjaoskond nr 1 on endiselt jaoskonnaks, kus:

  • eelhääletamise päevadel saavad hääletada kõik valijad, sõltumata nende elukohast;
  • saavad hääletada valijad, kelle elukoht on määratud valla täpsusega.

Valijatele saadetud valijakaardil on märgitud, millises valimisjaoskonnas valija saab hääletada ja kus asuvad hääletamisruumid. Valija, kes valijakaarti poole saanud või kelle andmetes on vigu, pöördugu kärmelt avaldusega vallasekretäri poole (egle.laane@jogeva.ee). Vallasekretär vaatab avalduse koos valijakaardi koostanud isikuga viivitamata läbi ja vastab avaldusele kolme tööpäeva jooksul.

Kui olete endale kunagi varem tellinud elektroonilise valijakaardi, saadetakse see taas teie e-posti aadressil. E-valijakaardi saamiseks peab teie @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

Vajadusel saate ka ise enda hääletamisruumi asukohta kontrollida veebis aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Kohtumiseni valimistel!

Egle Lääne

Jõgeva vallasekretär