« Tagasi

Vallavolikogu võttis vastu tänavuse eelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis 8. veebruari istungil vastu valla tänavuse eelarve. Selles on põhitegevuse tuludeks kavandatud 17,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kuludeks 16,5 miljonit eurot ning investeerimistegevuseks 4 miljonit eurot.

Põhitegevuse tuludesse on planeeritud 8,6 miljoni euro jagu füüsilise isiku tulumaksu, põhitegevuse kuludest on 53 protsenti ehk 8,9 miljonit eurot suunatud haridusvaldkonda, mis on omavalitsuse jaoks kõige tähtsam valdkond.

"Me vaatame küll valla haridusvõrgu üle, ent olemasolevat süsteemi lõhkuma pole lähiajal plaanis hakata," sõnas vallavanem Aare Olgo.

Investeeringute kavandamisel on vald tema sõnul suhteliselt konservatiivne. Kaks kõige suuremat investeeringuobjekti on Palamuse lasteaia uus hoone ja Jõgeva põhikooli uus hoone. Esimene peaks valmima tänavu augustis ja teine tuleval aastal. Väiksemaid objekte saab ette võtta vaid siis, kui nende jaoks õnnestub mõnest fondist projektiraha saada. Sel juhul lisab vald omaosaluse. Investeerimistegevuse juures järgitakse ühinemislepingus sätestatud investeerimiskava.

Aare Olgo sõnul valmis tänavune eelarve tavalisest üsna erinevas situatsioonis, sest tegemist on neljast väiksemast omavalitsusest moodustatud suure omavalitsuse esimese ühinemisjärgse eelarvega. See tähendab, et kui tavaliselt on uue eelarve ridadel paiknevaid arve võimalik võrrelda eelmise ja üle-eelmise aasta omadega, siis tänavu adekvaatne võrdlusmoment puudub. Nelja omavalitsuse eelarvete "kokkusulatamine" oli keeruline ka ses mõttes, et eri omavalitsustes olid tulud ja kulud kirjeldatud pisut erinevalt.

Kui tavaliselt on eelarve kokkupanekuks aega mitu kuud, siis seekord tuli seda teha sisuliselt kolme nädalaga. Andmed saadi senistest omavalitsustest kätte detsembri algul ja juba kolme nädala pärast tuli eelarve projekt volikogule üle anda.

Vallavanema sõnul on eelarve küll vastu võetud ja seda täidetakse, ent eelarve saab olema kindlasti tavalisest natuke suuremas muutumises, st et aasta jooksul tehakse tavalisest rohkem lisaeelarveid – kolm-neli vähemalt.