Teisipäev, 13. november Kell 19.00 algab Kuremaa lossis põnev rännak Ervin Hurdaga „India – eksinud hingede maa". Pääse: 5 €.   Kolmapäev, 14. november Kell 11.00 kohtub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia liikmetega poliitik ja teadlane Ene Ergma. Kell...

Nädala eelinfo: 12.10.–19.11.18 sündmused Jõgeva vallas

Teisipäev, 13. november Kell 19.00 algab Kuremaa lossis põnev rännak Ervin Hurdaga „India – eksinud hingede maa". Pääse: 5 €.   Kolmapäev, 14. november Kell 11.00 ...

Sotsiaalkindlustusamet muutis 5. novembrist isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem tulid inimesed kaardi taotlemiseks ameti klienditeenindusse, siis nüüdsest on võimalik seda teha ameti kodulehel Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja...

Sotsiaalkindlustusamet muutis isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks

Sotsiaalkindlustusamet muutis 5. novembrist isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem tulid inimesed kaardi taotlemiseks ameti klienditeenindusse, siis...

  Kutsume Ühisnädalal maakonna kodanikuühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid ning kõiki kodanikke tähistama Kodanikupäeva 29. novembril 2018 Mustvee kultuurikeskuses 13.30–14.00       Osalejate saabumine, samovaritee ...

Kodanikupäeva tähistamine Mustvee kultuurikeskuses 29. novembril

  Kutsume Ühisnädalal maakonna kodanikuühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid ning kõiki kodanikke tähistama Kodanikupäeva 29. novembril 2018 Mustvee...

28.–31. oktoobrini viibisid Jõgeva valla ja Mustvee valla noorsootöötajad ning mõned Jõgeva ja Mustvee valla noortevolikogude liikmed Jõgeva sõpruspiirkonnas Kaarinas (Soome), et tutvuda sealse noorsootööga. Vastuvõtjate poolt koostatud programm oli tihe. Tutvuti noortekeskustes tehtava...

Jõgeva ja Mustvee valla noorsootöötajad ja noortevolikogude liikmed käisid Kaarinas

28.–31. oktoobrini viibisid Jõgeva valla ja Mustvee valla noorsootöötajad ning mõned Jõgeva ja Mustvee valla noortevolikogude liikmed Jõgeva sõpruspiirkonnas Kaarinas (Soome), et tutvuda sealse...

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud üksnes Jõgeva vald. 2018. aasta jooksul tuleb neil inimestel esitada vallavalitsusele oma elukoha täpne...

Hoiame elukoha andmed täpsed

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud...

5.–19. novembrini on avalikul väljapanekul kaks detailplaneeringut: Jõgeval Pargi tn 1 asuva kinnistu ja selle lähiala ning Jõgeval Piiri tn 2a ja 2b asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering. Mõlemaga saavad asjast huvitatud tutvuda vallavalitsuse kantseleis ja veebilehel ning...

Kaks detailplaneeringut avalikul väljapanekul

5.–19. novembrini on avalikul väljapanekul kaks detailplaneeringut: Jõgeval Pargi tn 1 asuva kinnistu ja selle lähiala ning Jõgeval Piiri tn 2a ja 2b asuvate kinnistute ja nende lähiala...

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 11. oktoobri määrusega algatada Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneering koostatakse kogu Jõgeva valla territooriumile ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste  määratlemiseks. Uue ...

Jõgeva vald saab uue üldplaneeringu

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 11. oktoobri määrusega algatada Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneering koostatakse kogu Jõgeva valla...

Esmaspäev, 5. november Kell 19.00 musitseerib Jõgeva kultuurikeskuses Läti ansambel „Dagamba". Ansambli muusikas põimub rock, pop ja klassika. Kontsert toimub Läti 100 kultuurikuu raames.   Teisipäev, 6. november C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaia...

Nädala eelinfo: 05.10.–11.11.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 5. november Kell 19.00 musitseerib Jõgeva kultuurikeskuses Läti ansambel „Dagamba". Ansambli muusikas põimub rock, pop ja klassika. Kontsert toimub Läti 100 kultuurikuu...

Jälgides olukorda riigis ning kuuldes uudistest vingugaasi õnnetustest, tuli Jõgeva vallavalitsusel mõte kinkida abivajavatele peredele vingugaasiandurid. „Saame olla majakas teistele omavalitsustele ja näidata, kuidas saab vallavalitsus panustada oma inimeste turvalisusesse," sõnas...

Jõgeva vallavalitsus kingib poolesajale lastega perele vingugaasiandurid

Jälgides olukorda riigis ning kuuldes uudistest vingugaasi õnnetustest, tuli Jõgeva vallavalitsusel mõte kinkida abivajavatele peredele vingugaasiandurid. „Saame olla majakas teistele...

Harjumaal Saku vabatahtlikus päästekomandos eile toimunud koosviibimisel tänas Päästeliit vabatahtliku pääste toetajaid. Ka Jõgeva vallavanemal Aare Olgol oli au võtta vastu üks välja antud tänukirjadest: Jõgeva vald on toetanud Palamuse vabatahtlikku päästekomandot ning aidanud sel moel kaasa...

Jõgeva valda tunnustati vabatahtliku pääste toetamise eest

Harjumaal Saku vabatahtlikus päästekomandos eile toimunud koosviibimisel tänas Päästeliit vabatahtliku pääste toetajaid. Ka Jõgeva vallavanemal Aare Olgol oli au võtta vastu üks välja antud...

Jõgeva Vallavalitsus avalikustab eelarvestrateegia 2018–2022 eelnõu. Eelnõu kajastab Jõgeva valla eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2018–2022. Eelarvestrateegia eelnõu on avalik kuni 12. novembrini 2018. Igaühel on õigus avalikustamise perioodi kestel...

Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022 avalikustamine

Jõgeva Vallavalitsus avalikustab eelarvestrateegia 2018–2022 eelnõu. Eelnõu kajastab Jõgeva valla eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2018–2022. ...

NB! 1. jaanuar 2019 tõi kaasa muudatused teede ja tänavate talihoolduses. Jälgi ajakohast infot  SIIT! Lähenev talv toob kaasa lume, teed peavad aga ka talvistes oludes sõidetavad olema. Jõgeva vallas on vallateid ümmarguselt 400 km. Kui Jõgeva vallakodanikul on seoses...

Talv toob hooldusmasinad teedele

NB! 1. jaanuar 2019 tõi kaasa muudatused teede ja tänavate talihoolduses. Jälgi ajakohast infot  SIIT! Lähenev talv toob kaasa lume, teed peavad aga ka talvistes oludes sõidetavad...

Meie lõunanaabrid lätlased tähistavad tänavu novembris omariikluse sajandat aastapäeva ning sellega seoses saab Eestis teoks läti kultuuri kuu. Sellest saab osa ka Jõgeva publik: meile on külla tulemas läti muusikuid ja kirjandusinimesi ning näha tuuakse ka üks unikaalne käsitöönäitus. ...

Jõgeval tuleb läti kultuuri kuu

Meie lõunanaabrid lätlased tähistavad tänavu novembris omariikluse sajandat aastapäeva ning sellega seoses saab Eestis teoks läti kultuuri kuu. Sellest saab osa ka Jõgeva publik: meile on külla...

Esmaspäev, 29. oktoober Kell 17.30 toimub Kaarepere, Pikkjärve, Nava, Sudiste, Mullavere, Visusti ja Kassivere külade elanike rahvakoosolek Kaarepere rahvamajas. Inimestega vestlevad Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad. Kõik Kaarepere kandi inimesed on oodatud sõna sekka...

Nädala eelinfo: 29.10.–05.11.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 29. oktoober Kell 17.30 toimub Kaarepere, Pikkjärve, Nava, Sudiste, Mullavere, Visusti ja Kassivere külade elanike rahvakoosolek Kaarepere rahvamajas. Inimestega vestlevad...

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 79 võeti vastu Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Nafta OÜ, registrikood 10222546, tööle nr OG0216. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis...

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 79 võeti vastu Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Nafta OÜ, registrikood...

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 78 võeti vastu Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneering vastavalt Loovmaastik OÜ, registrikood 11892958, tööle nr 008/11. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis ja...

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 78 võeti vastu Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneering vastavalt Loovmaastik OÜ, registrikood 11892958,...

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 76 algatati Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Jõgeva  linna,  Jõgeva  valla,  Palamuse  valla  ja Torma  valla  ühinemisel  toimunud...

Jõgeva vallavolikogu algatas Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 76 algatati Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Jõgeva  linna,  Jõgeva ...

Teisipäev, 23. oktoober Kell 9.00 on Siimusti raamatukogus ettelugemispäev. Loetakse huntidest. Kell 11.00–13.30 toimub Jõgeva linnaraamatukogus nutiakadeemia koolitus Kell 17.17 esitleb Tiina Säälik Jõgeva linnaraamatukogus oma luuleraamatut „Keegi ei loo laule sahtlisse...

Nädala eelinfo: 23.10.–28.10.18 sündmused Jõgeva vallas

Teisipäev, 23. oktoober Kell 9.00 on Siimusti raamatukogus ettelugemispäev. Loetakse huntidest. Kell 11.00–13.30 toimub Jõgeva linnaraamatukogus nutiakadeemia koolitus Kell...

Palamusel avati eile lasteaia Nukitsamees uus hoone, milles on ruumi 112 lapsele. 2020 ruutmeetri suuruse köetava pinnaga hoonesse mahuvad peale viie rühmaruumi ära loovus-, liikumis- ja muusikatuba. Kolmest mainitud ruumist saab liikuvaid vaheseinu avades moodustada suure saali. Hoone...

Palamusel avati uus lasteaiahoone

Palamusel avati eile lasteaia Nukitsamees uus hoone, milles on ruumi 112 lapsele. 2020 ruutmeetri suuruse köetava pinnaga hoonesse mahuvad peale viie rühmaruumi ära loovus-, liikumis- ja...

Jõgeva valla koolide esimese klassi õpilased käisid 17. oktoobril Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis traditsioonilist vana aja koolitundi pidamas. Vana kihelkonnakoolihoone värskelt remondist tulnud klassituba sai kolmel „seansil" lapsi täis: valla koolide esimestes klassides alustas...

Esimesed klassid käisid vana aja koolitunnis

Jõgeva valla koolide esimese klassi õpilased käisid 17. oktoobril Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis traditsioonilist vana aja koolitundi pidamas. Vana kihelkonnakoolihoone värskelt...

Näitan: 201-220
Elemente lehe kohta 20
of 27