Neljapäev, 28. juuni Kell 13.00 algab Jõgeva vallavolikogu istung (Piiri 4) Kell 21.00 on Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus „Hirmuöö"   Reede, 29. juuni Kell 16.00 saab Jõgeva kultuurikeskuse kinos vaadata animafilmi „Siit tuleb...

Nädala eelinfo: 25.06.–01.07.18 sündmused Jõgeva vallas

Neljapäev, 28. juuni Kell 13.00 algab Jõgeva vallavolikogu istung (Piiri 4) Kell 21.00 on Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus „Hirmuöö"   ...

22.06 kell 20  rahvalik õhtu Sadala rahvamaja õuel. Kavas jõukatsumised, virgutusvõistlused, sangpommivõistlused, köievedu. Selgitatakse välja Sadala rammumees 2018. Esinevad rahvalikud kollektiivid, tantsumuusika ansamblilt „Pärtin Band". Avatud õuekohvik. Pääse 3 €, eelkooliealised...

Jaanipeod Jõgeva vallas

22.06 kell 20  rahvalik õhtu Sadala rahvamaja õuel. Kavas jõukatsumised, virgutusvõistlused, sangpommivõistlused, köievedu. Selgitatakse välja Sadala rammumees 2018. Esinevad rahvalikud...

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktori ametikohale Nõuded kandidaadile: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus); ...

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktori ametikohale

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktori ametikohale Nõuded kandidaadile: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; ...

Jõgeva Vallavolikogu 13. istung toimub neljapäeval, 28. juunil 2018. a algusega kell 13.00 vallavalitsuse Piiri tn 4 saalis.   PÄEVAKORRAS: 1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Määruse kehtetuks tunnistamine". Ettekandja: Palamuse teenuskeskuse juht Urmas Astel. ...

Jõgeva Vallavolikogu 13. istung toimub neljapäeval, 28. juunil 2018. a algusega kell 13.00

Jõgeva Vallavolikogu 13. istung toimub neljapäeval, 28. juunil 2018. a algusega kell 13.00 vallavalitsuse Piiri tn 4 saalis.   PÄEVAKORRAS: 1. Jõgeva Vallavolikogu määruse...

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse...

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalikust väljapanekust teavitamine

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord...

Jõgeval peeti täna uue rulapargi avavõistlust. Aia tänavale, Jõgevamaa gümnaasiumi naabrusse rajati uus betoonist rulapark seepärast, et varem samas kohas kasutusel olnud vineeratraktsioonidega park oli oma aja ära elanud. Pargi disainimisel, projekteerimisel ja ehitamisel oli töövõtjaks...

Jõgeval peeti uue rulapargi avavõistlust

Jõgeval peeti täna uue rulapargi avavõistlust. Aia tänavale, Jõgevamaa gümnaasiumi naabrusse rajati uus betoonist rulapark seepärast, et varem samas kohas kasutusel olnud...

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane...

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma...

Jõgeva Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Õhusaasteloa taotlejaks on SR Carman OÜ (registrikood 11008387; aadress Tallinna mnt 17, Jõgeva 48305, Jõgevamaa). Õhusaasteluba taotletakse Jõgeva linnas Tallinna mnt 15 c kinnistul (registriosa...

SR Carman OÜ õhusaasteloa taotluse saamise teade

Jõgeva Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Õhusaasteloa taotlejaks on SR Carman OÜ (registrikood 11008387; aadress Tallinna mnt 17, Jõgeva...

23. juuni  EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha.  Kell 11  piht ja armulaud kirikus.  Kell 12  jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul. Mälestamissoove saab teatada õpetaja e-aadressile:  urmasoras@gmail.com  või telefonil 565...

Kalmistupühad Jõgeva vallas

23. juuni  EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha.  Kell 11  piht ja armulaud kirikus.  Kell 12  jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul....

Kuremaa lossis tunnustati täna Jõgeva valla koolide õpilasi, keda saatis lõppenud õppeaastal edu aineolümpiaadidel. Erakordse tulemusega paistis seekord silma Jõgeva põhikooli kaheksanda klassi õpilane Elisabet Hein, kes sai esikoha maakondlikul matemaatika-, bioloogia-, keemia- ja...

Kuremaa lossis tunnustati olümpiaadivõitjaid

Kuremaa lossis tunnustati täna Jõgeva valla koolide õpilasi, keda saatis lõppenud õppeaastal edu aineolümpiaadidel. Erakordse tulemusega paistis seekord silma Jõgeva põhikooli kaheksanda klassi...

Esmaspäev, 18. juuni Kell 21.00 algab Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus "Hirmuöö". Pääse: 5 €. Avatud kohvik!   Teisipäev, 19. juuni Kell 9.00 toimub Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 14.00 tunnustatakse Kuremaa lossis...

Nädala eelinfo: 18.06.–24.06.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 18. juuni Kell 21.00 algab Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus "Hirmuöö". Pääse: 5 €. Avatud kohvik!   Teisipäev, 19. juuni Kell...

Jõgeva kultuurikeskuses anti täna Swedbanki projekti "Uus algus" raames Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valla esindajatele üle ühtekokku 63 kasutatud, ent heas korras äriklassi arvutit. Neist 28 tuli Jõgeva valda: Jõgeva valla noortekeskuse käsutusse läks 12 arvutit, Jõgeva, Siimusti, Torma ja...

Jõgeva vald sai Swedbankilt 28 arvutit

Jõgeva kultuurikeskuses anti täna Swedbanki projekti "Uus algus" raames Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valla esindajatele üle ühtekokku 63 kasutatud, ent heas korras äriklassi arvutit. Neist 28...

14. juunil möödus 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Jõgeva linnas koguneti mittetulundusühingu Jõgevamaa Represseeritud kutsel mälestushetkedeks küüditatute mälestuskivi juurde. 1941. aastal küüditati Eestist Siberisse rohkem...

14. juunil möödus 77 aastat juuniküüditamisest

14. juunil möödus 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Jõgeva linnas koguneti mittetulundusühingu Jõgevamaa Represseeritud kutsel...

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Pedja jõe kaldal Jõgeva linna 100 tamme salu. Kuus päeva varem, linna sünnipäeval, istutasid Jõgeva nime kandvad külalised, Jõgeva sõpruslinnade esindajad, vallavalitsuse liikmed, endised linnapead ja volikogu esimehed, Jõgeva valla noortevolikogu, 1938....

Jõgeva vald kinkis Eestile juubeliks tammesalud Pedja jõe kaldal ja Vaiatus

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Pedja jõe kaldal Jõgeva linna 100 tamme salu. Kuus päeva varem, linna sünnipäeval, istutasid Jõgeva nime kandvad külalised, Jõgeva sõpruslinnade esindajad,...

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 17. mai istungil vastu võetud määrusega valla jäätmehoolduseeskirja, milles sätestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud veoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning...

Jäätmehoolduseeskiri ei toonud kaasa suuri muudatusi

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 17. mai istungil vastu võetud määrusega valla jäätmehoolduseeskirja, milles sätestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud veoga hõlmatud...

Jõgeva vallavolikogu 17. mai istungil vastu võetud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri on õigusakt, mis puudutab neid Jõgeva valla kinnistuomanikke, kelle majapidamine või ettevõte pole liitunud ühiskanalisatsiooniga ning kes sellest tulenevalt kohtkäitlevad reovett ja kasutavad reovee...

Uus eeskiri tagab, et reovesi tervist ja keskkonda ei rikuks

Jõgeva vallavolikogu 17. mai istungil vastu võetud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri on õigusakt, mis puudutab neid Jõgeva valla kinnistuomanikke, kelle majapidamine või ettevõte pole...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 81 (pindala 16,7 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 10. juuliks 2018 kella 9.00 Jõgeva vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi kasutusse andmiseks (pindala 16,7 m²)

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 81 (pindala 16,7 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 91 (pindala 55,1 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 10. juuliks 2018 kella 9.00 Jõgeva vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi kasutusse andmiseks (pindala 55,1 m²)

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 91 (pindala 55,1 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või...

21.06 kell 19 esimese suveõhtu jaanipidu Paduvere talumuuseumi õuel. Peaesineja ansambel „Terminaator", soojendusbänd „2 in 1 Band", õhtujuht näitleja ja suupillimeister Elmar Trink. Kavas köievedu maakonna meistrimedalitele, valla parimad sangpommitõstjad, Paduvere meister vildi viskamises,...

Jaanipeod Jõgeva vallas

21.06 kell 19 esimese suveõhtu jaanipidu Paduvere talumuuseumi õuel. Peaesineja ansambel „Terminaator", soojendusbänd „2 in 1 Band", õhtujuht näitleja ja suupillimeister Elmar Trink. Kavas...

Näitan: 301-320
Elemente lehe kohta 20
of 27