2022. aasta kultuuripreemiad

Jõgeva Vallavalitsus ootab ettepanekuid kultuurivaldkonna aastapreemiate andmiseks

 

Kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on tunnustada valla kultuuriellu panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid ja kogukondi.

Jõgeva vald annab kultuurivaldkonna aastapreemiaid välja kolmes kategoorias: 

  • Loomingupreemia – antakse autorile, interpreedile, autorite või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
  • Korraldajapreemia – antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ja turismisõbraliku vallana.
  • Kogukonnapreemia – antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.

 

 

Ettepanekuid oodatakse 15. jaanuarini 2023.

 

Tutvu lisaks aastapreemiate jagamise korraga: Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiad