Abielu sõlmimine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Alates 30.12.2022 on võimalik abiellumisavaldust esitada e-keskkonnas www.rahvastikuregister.ee. Teenust saab kasutada kui mõlemad abiellujad avalduse esitamise hetkel on elanud Eestis vähemalt kuus kuud, rahvastikuregistrisse on kantud sünnidokumendi andmed ja perekonnaseisu andmed.

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele ühise kirjaliku abiellumisavalduse.

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe (välja arvatud varaühisus) registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.

Lisainfo: Abikaasade varalised õigused

Abielusid registreeritakse tööpäevadel Jõgeva Vallavalitsuses perekonnaseisuametniku kabinetis (Suur tn 5, Jõgeva). Pidulikke abielusid sõlmitakse kokkuleppel reedeti ja laupäeviti.

 

Kestvus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

 

Hind ja tasumine

Riigilõiv abielu sõlmimise eest on 30 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium

SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber  10294002000053
Selgitusse kirjutada "abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed.

Lisandub abielu piduliku kombetalituse läbiviimise tasu väljaspool Jõgeva Vallavalitsuse (Suur tn 5) ametiruume:

abielu sõlmimine Jõgeva linna piires

 • esmaspäevast reedeni 20 eurot,
 • nädalavahetusel 50 eurot;

abielu sõlmimine Jõgeva valla piires

 • esmaspäevast reedeni 100 eurot,
 • nädalavahetusel 200 eurot;

abielu sõlmimine väljaspool Jõgeva valda

 • esmaspäevast reedeni 250 eurot,
 • nädalavahetusel 400 eurot.

Alus: Jõgeva Vallavalitsuse 07.05.2018 korraldus 228 Abielu sõlmimise teenuse tasu kehtestamine.

 

Vajalikud dokumendid

 • abiellujate isikut tõendavad dokumendid;
 • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse);
 • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris);
 • alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta;
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument;
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument;
 • abieluvõimetõend (kui abielluja elukoht on välisriigis või ta on elanud Eestis alla 6 kuu; samuti isik, kes on küll Eestis elanud vähemalt 6 kuud, kuid kelle perekonnaseisuandmed registris puuduvad).

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlkimisele ei kuulu vene- ja inglisekeelsed perekonnaseisudokumendid. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita.

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus

 

Vastutaja

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu; viive.maasalu@jogeva.ee; 776 6532; 525 2390.

 

Teenuse taotlemine

 • Alates 30.12.2022 on võimalik abiellumisavaldust esitada e-keskkonnas ww.rahvastikuregister.ee.
 • Isiklikult kohaletulles vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva). Vastuvõtuaeg: T, K, N 9-12 ja 13-16; E ja R  9-12.

 

Viide