Abielu sõlmimine

 

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse. Jõgeva maakonnas on selleks asutuseks Jõgeva Vallavalitsus (Jõgeva, Suur tn 5).

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe (välja arvatud varaühisus) registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.

Abielusid registreeritakse kõikidel tööpäevadel Jõgeva Vallavalitsuses perekonnaseisuametniku kabinetis (Jõgeva linn, Suur tn 5). Pidulikke abielusid sõlmitakse kokkuleppel reedeti ja laupäeviti Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis ja Betti Alveri muuseumi saalis.

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada. Abiellumise päeval tuleb abiellujatel kaasa võtta isikut tõendavad dokumendid, soovi korral sõrmused.

Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks abielukande. Hiljem tehakse rahvastikuregistrisse elektrooniline abielukanne. Abielukande tegemise järel väljastab ametnik abiellujatele abielutõendi.

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

 

Abiellumisavalduse esitamiseks vajalikud dokumendid

 • abiellujate isikut tõendavad dokumendid

 • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse);

 • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris);

 • alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta;

 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument;

 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument;

 • abieluvõimetõend (kui abielluja elukoht on välisriigis või ta on elanud Eestis alla 6 kuu; samuti isk, kes on küll Eestis elanud vähemalt 6 kuud, kuid kelle perekonnaseisuandmed registris puuduvad).

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema kas legaliseeritud või apostillitud. See nõue ei kehti Viini konventsiooniga liitunud riikide (Austria, Bosnia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro Rumeenia. Portugal, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi) mitmekeelsetele dokumentidele (CIEC tõend). Apostillimist ei vaja Soome rahvastikuregistri väljavõte, samuti Iirimaa, Taani, Belgia, Itaalia, Prantsusmaa dokumendid ning õigusabi lepingu riikide Läti, Leedu, Poola, Ukraina ja Venemaa dokumendid.

Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita.

 

Riigilõiv ja selle tasumine

Riigilõiv abielu sõlmimise eest: 30 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
 
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Danske Bank EE403300333416110002
Luminor Bank EE701700017001577198
 
Viitenumber  10294002000053
 
Selgitusse kirjutada "abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed. Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. Kohapeal saab riigilõivu tasuda internetipangas.

 

Abielu piduliku kombetalituse läbiviimise tasu väljaspool Jõgeva Vallavalitsuse (Suur tn 5) ametiruume:

abielu sõlmimine Jõgeva linna piires

 • esmaspäevast reedeni 20 eurot,
 • nädalavahetusel 50 eurot;

abielu sõlmimine Jõgeva valla piires

 • esmaspäevast reedeni 100 eurot,
 • nädalavahetusel 200 eurot;

abielu sõlmimine väljaspool Jõgeva valda

 • esmaspäevast reedeni 250 eurot,
 • nädalavahetusel 400 eurot.