Algatatud detailplaneeringud

 

Jõgeva linnas Tallinna mnt 5b katastriüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamine

Jõgeva Vallavalitsuse 24. oktoobri 2022 korraldusega nr 525 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Tallinna mnt 5b maaüksusel (katastritunnus 24901:002:0023, suurus 3 287 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja lähiümbruses. Detailplaneeringuga soovitakse määrata alale ehitusõigus uute ärihoonete ehitamiseks.

Sama korraldusega anti detailplaneeringu koostamise tellimise õigus Profister OÜ-le.

 

 

Jõgeva linnas Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 kinnistutel detailplaneeringu algatamine

Jõgeva Vallavalitsuse 7. märtsi 2022 korraldusega nr 124 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 kinnistutel (Estakaadi tn 8 kinnistu, katastritunnus 24901:007:0025, suurus 3 530 m², sihtotstarve 100% tootmismaa; Puiestee tn 42 kinnistu, katastritunnus 24901:007:0110, suurus 3 790 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringuga soovitakse kinnistud liita ja määrata alale ehitusõigus uue äripinna ehitamiseks.

Sama korraldusega anti detailplaneeringu koostamise tellimise õigus Hansa Maakler OÜ-le.

 

Jõgeva linnas Aia tn 3, Suur tn 12 ja 14 kinnistutel detailplaneeringu algatamine

Jõgeva Vallavalitsuse 10. jaanuari 2022 korraldusega nr 21 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Aia tn 3, Suur tn 12 ja 14 kinnistutel (Aia tn 3 kinnistu, katastritunnus 24901:005:0840, suurus 5 369 m², sihtotstarve 100% ärimaa; Suur tn 12 kinnistu, katastritunnus 24901:005:0024, suurus 454 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa; Suur tn 14 kinnistu, katastritunnus 24901:005:0830, suurus 1 403 m², sihtotstarve 100% ärimaa). Detailplaneeringuga soovitakse määrata alale ehitusõigus uute äripindade ehitamiseks seniste äripindade asemele, vajadusel muudetakse kinnistute piire.

Sama korraldusega anti detailplaneeringu koostamise tellimise õigus Jõgeva Majandusühistule.