Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Õigustatud huvi korral on füüsilistel ja juriidilistel isikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.

Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:

  1. taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks;
  2. taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;
  3. seaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.

Taotluse põhjendatust kontrollitakse igal üksikjuhul eraldi. Andmete väljastamisest võib keelduda, kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastatakse talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel andmed väljastatakse.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (tel 612 4444 või e-post abi@rahvastikuregister.ee).

Juhul kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, annab nõusoleku andmete väljastamiseks Siseministeerium.

Loe lisaks: Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

 

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Riigilõivuseadus

 

Vastutaja

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu, e-post viive.maasalu@jogeva.ee, tel 776 6532, 525 2390.

 

Andmete väljastamise taotlemine kohapeal

Vajalik isiklik kohaletulek vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva).

 

Vajalikud dokumendid

  1. Põhjendatud taotlus andmete väljastamiseks
  2. Taotluse esitaja isikut tõendav dokument

Andmete väljastamise riigilõiv on 15 eurot iga isiku kohta, kelle andmete väljastamist taotletakse. Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

 

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
 

Viitenumber: 10294002000053

Selgitus: "rahvastikuregistri andmete päring"

 

Elektrooniline taotlemine

Vajalik elektroonselt siseneda rahvastikuregistrisse juurdepääsutaotluste portaali.

Elektroonilise infosüsteemi kaudu vormistatud taotluse riigilõiv laekub Siseministeeriumi viitenumbrile 2900082511. Riigilõivu tasumise rekvisiidid ja suunavad pangalingid on olemas infosüsteemis.