Abielu lahutamine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Abielu lahutamise avalduse esitamiseks on vajalik mõlema abikaasa isiklik kohaletulek. Kui üks abikaasadest ei saa ühise avalduse esitamiseks mõjuvatel põhjustel isiklikult perekonnaseisuasutusse kohale tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

 

Kestus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

 

Hind ja tasumine

Riigilõiv abielu lahutamise eest on 50 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium.

SEB pank EE891010220034796011  
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
 
Jõgeva Vallavalitsuse viitenumber 10294002000053
Selgitusse märkida "lahutuse kanne" ja lahutajate perekonnanimed.

 

Vajalikud dokumendid

  1. Lahutajate isikut tõendavad dokumendid;
  2. abielu sõlmimist tõendav dokument (juhul kui rahvastikuregistris kanne puudub).

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus

 

Vastutaja

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu; viive.maasalu@jogeva.ee; 776 6532; 525 2390.

 

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tulla isiklikult Jõgeva Vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva).

 

Viide

Abielu lahutamise ühine avaldus