« Zurück

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva linn, Lai tn 9// Rohu tn 10// Tähe tn 18 jalgpallihalli ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva linn, Lai tn 9// Rohu tn 10// Tähe tn 18 jalgpallihalli ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 4.–13. augustini 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. 

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 16. augustil 2022 kell 10.00. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu. 

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 5252 045.  

Visualiseering: Arhitektuuribüroo JVR OÜ