« Zurück

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linn Pärna tn 6 kinnistule abihoone püstitamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linn Pärna tn 6 kinnistule abihoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–13. märtsil 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 15. märtsil 2022 kell 16.00. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu. 

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 5252 045.