« Zurück

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linn Suur tn 30 kinnistule Keskkonnaameti tehnoloogiahoone püstitamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linn Suur tn 30 kinnistule Keskkonnaameti tehnoloogiahoone püstitamiseks. 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–13. märtsil 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 15. märtsil 2022 kell 15.00. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu. 

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 525 2045.