« Zurück

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Liivoja külas Lehe kinnistu ärihoonete ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest ärihoonete ehitusprojekti koostamiseks aadressil Liivoja küla, Lehe.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2023 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee kuni 6. veebruarini.

Avalik istung Lehe projekteerimistingimuste väljapaneku tulemuste aruteluks toimub 8. veebruaril kell 13 Jõgeva Vallavalitsuse saalis. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar (5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).