« Zurück

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Võduvere külla Küti kinnistule päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 11.–25. novembrini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 25. november.

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub 29. novembril kell 10 Jõgeva Vallavalitsuse saalis.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar (5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).