« Zurück

Jõgeva Vallavalitsus teatab kahe avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest kaubandushoonete ehitusprojektide koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab kahe avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest kaubandushoonete ehitusprojektide koostamiseks aadressidel Jõgeva linn, Piiri tn 7 (Piiri pood) ja Jõgeva linn, Aia tn 33 (Pae kaubanduskeskus).

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 25. oktoobrist 8. novembrini 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. Ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid saab esitada 8. novembrini.

Avalik istung Piiri tn 7 väljapaneku tulemuste aruteluks toimub 10. novembril kell 13 ja Aia tn 33 väljapaneku tulemuste aruteluks kell 13.30 Jõgeva Vallavalitsuse saalis. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikke istungeid ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar (5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).