Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 3.–18. novembrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest abihoonele Kuremaa alevikus Järvepargi maaüksusel

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 3.–18. novembrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 20. oktoobrist 3. novembrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest katlamajale Jõgeva alevikus Muru tn 5

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 20. oktoobrist 3. novembrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 6.–20. oktoobrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest üksikelamule Sadala alevikus Antsu tn 17

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 6.–20. oktoobrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 25. augustist 8. septembrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest abihoonele Torma alevikus Hariduse tn 4

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 25. augustist 8. septembrini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 28. juulist 11. augustini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest katlamajale Jõgeva alevikus Muru tn 5

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 28. juulist 11. augustini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest üksikelamu ehitamiseks Torma alevikku Lullikatku tee 27. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest üksikelamu ehitamiseks Torma alevikku Lullikatku tee 27

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest üksikelamu ehitamiseks Torma alevikku Lullikatku tee 27. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 19. maist 2. juunini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest üksikelamule Palamuse alevikus Viru tn 14

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 19. maist 2. juunini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 6.–20. aprillini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linna Tallinna mnt 5b kaubandushoone püstitamiseks

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 6.–20. aprillini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 24. märtsist 6. aprillini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest sõidukite teenindushoonele Õuna külas Tartu mnt 4 ja üksikelamule Jõgeva linnas Kalda tn 1

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 24. märtsist 6. aprillini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Projekteerimistingimuste eelnõue avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 3. – 16. märtsini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest garaaž-laohoonele Jõgeva linnas Suvila tn 6

Projekteerimistingimuste eelnõue avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 3. – 16. märtsini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest  Torma alevikus Jõgeva mnt 10. Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub Jõgeva...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Torma alevikus Jõgeva mnt 10

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest  Torma alevikus Jõgeva mnt 10. Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub Jõgeva...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest puhastihoonele Luua külas Puhasti maaüksusel. Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest puhastihoonele Luua külas Puhasti maaüksusel

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest puhastihoonele Luua külas Puhasti maaüksusel. Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest ärihoonete ehitusprojekti koostamiseks aadressil Liivoja küla, Lehe. Projekteerimistingimuste eelnõu...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Liivoja külas Lehe kinnistu ärihoonete ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest ärihoonete ehitusprojekti koostamiseks aadressil Liivoja küla, Lehe. Projekteerimistingimuste eelnõu...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 27. detsembrist 2022 kuni 9. jaanuarini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linnas Aia tn 50 suitsugaaside kondensaatorihoonele

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 27. detsembrist 2022 kuni 9. jaanuarini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest elamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Jõgeva linn, Kalda tn 2. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest elamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Jõgeva linn, Kalda tn 2

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest elamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Jõgeva linn, Kalda tn 2. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 11.–25. novembrini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Võduvere külla Küti kinnistule päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 11.–25. novembrini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus...

Jõgeva Vallavalitsus teatab kahe avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest kaubandushoonete ehitusprojektide koostamiseks aadressidel Jõgeva linn, Piiri tn 7 (Piiri pood) ja Jõgeva...

Jõgeva Vallavalitsus teatab kahe avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest kaubandushoonete ehitusprojektide koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab kahe avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest kaubandushoonete ehitusprojektide koostamiseks aadressidel Jõgeva linn, Piiri tn 7 (Piiri pood) ja Jõgeva...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva linn, Lai tn 9// Rohu tn 10// Tähe tn 18 jalgpallihalli ehitusprojekti koostamiseks.  ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva linn, Lai tn 9// Rohu tn 10// Tähe tn 18 jalgpallihalli ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva linn, Lai tn 9// Rohu tn 10// Tähe tn 18 jalgpallihalli ehitusprojekti koostamiseks.  ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Õuna küla Tartu mnt 2 kinnistule abihoone laiendamiseks üle 33%. ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Õuna külas Tartu mnt 2 kinnistule abihoone laiendamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Õuna küla Tartu mnt 2 kinnistule abihoone laiendamiseks üle 33%. ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Jõgeva linn Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks. ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linnas Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Jõgeva linn Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks. ...