Dokumendiregistrid

23.04.20

 

Vallavalitsuse dokumendiregister
 

Vallavolikogu dokumendiregister

Vaata dokumendiregistrist:
Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused
Volikogu menetluses olevad eelnõud 

 

Ühinenud omavalitsuste dokumendiregistrid:

Jõgeva linna dokumendiregister kuni 2017

Jõgeva valla dokumendiregister 2015 - 2017

Jõgeva valla dokumendiregister 2005 - 2014

Palamuse valla dokumendiregister 2011 - 2017

Palamuse valla dokumendiregister kuni 2010

Torma valla dokumendiregister kuni 2017

 
Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus ja Torma Vallavalitsus tegutsesid kuni 31. detsembrini 2017 eraldi ametiasutustena. Kõik ametiasutustes koostatud, neile saabunud ja nende väljasaadetud dokumendid on registreeritud asutuste dokumendiregistrites.
 

 

article-author: AIME ANDRON