Haljastute aastaringne hooldus Jõgeva vallas

PIIRKOND

HALJASALASID HOOLDAV ETTEVÕTE

VASTUTAV ISIK

KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

OÜ BRP Haldus

Urve Aron

5569 9674

Jõgeva piirkond
(Jõgeva alevik, Kurista, Kuremaa, Laiuse, Saduküla, Siimusti, Vaimastvere)
OÜ BRP Haldus Urve Aron 5569 9674
Palamuse piirkond
(Kaarepere, Kudina, Luua, Palamuse, Pikkjärve)
OÜ BRP Haldus Urve Aron 5569 9674

Torma piirkond
(Rääbise, Sadala, Torma, Tõikvere, Vaiatu)

Kagumari OÜ

Risto Aim 521 2678
 
 
Lisainfo: maastikuarhitekt Liisa Lumi, e-post liisa.lumi@jogeva.ee, tel 776 6535, 525 2045.