Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Lihthange "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2024"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2024".

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva Valla Teataja küljendamine, trükkimine ja kojukanne 2024 aastal. Vallalehe maht on 8 lehekülge, lehekülje formaat on A3 (315 x 420 mm), 4+4 täisvärv ajalehepaberil. Vajadusel võib poolte kokkuleppel täiendava tasu eest lehekülgede mahtu ja kuus ilmuvate numbrite arvu suurendada. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aasta ja lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.12.2024. Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama (vajadusel ka kujundama kuulutusi), tegema trükiettevalmistust ning looma trükikõlbuliku PDF-faili, trükkima ja levitama vallalehte üks kord kuus teisipäeviti või neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt 12 lehenumbrit).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. detsember 2023 kell 10.00

Pakkumuste eavamise tähtaeg on 8. detsember 2023 kell 11.00 

Riigihanke hankedokumendid ja täpsemad juhised on kättesaadavad veebiaadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6687988/general-info


Riigihange "Jõgeva valla haljastute hooldus"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla haljastute hooldus".

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva vallas asuvate haljasalade ja parkide niitmine ja muud hooldustööd ning talvine pargiteede hooldus ajavahemikul 1.01.2024- 31.12.2026.a.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 1.12. 2023 kell 11.00

Pakkumuste avamise tähtaeg: 1.12. 2023 kell 12.00

Riigihanke hankedokumendid ja täpsemad juhised on kättesaadavad veebiaadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6558008/general-info