Hanked

05.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

article-author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Hange "Jõgeva Spordikeskuse „Virtus“ rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva Spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamine".

Esitatav pakkumus tuleb esitada Pakkuja ametlikul blanketil ja ta peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • hankemenetluse nimetus;
  • andmed Pakkuja kohta;
  • pakkumuse maksumus (ilma käibemaksuta, käibemaks, koos käibemaksuga).
  • kinnitus, et Pakkujal ei esine RHS § 95 lg 1 p-des 1-5 ja RHS § 95 lg 4 p-des 1-12 kirjeldatud kõrvaldamise aluseid;
  • pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus esitada 21. augustiks 2020 kell 13.00 elektronposti hanked@jogeva.ee  aadressil märksõnaga „Jõgeva Spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamine".

Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Janis Käär tel. 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Objektiga  tutvumise aeg 19. august 2020 kell 11.30, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn.

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisas olevates hankedokumentides.


Hange "Jõgeva linna teede pindamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna teede pindamine".

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 18.08.2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna teede pindamine".

Hanke eest vastutav isik: Janis Käär tel. 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee     

Täpsem informatsioon hanke kohta lisas olevates hankedokumentides.

 

 


Hange "WiFi võrgu rajamine WiFi4EU projekti raames"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "WiFi võrgu rajamine WiFi4EU projekti raames".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 19. august 2020 kell 10.00

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil hanked@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta lisas olevates hankedokumentides.

 


Riigihange "Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023".

Hanke viitenumber: 226172

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva Vallavalitsuse tarbimiskohtadele elektrienergia ostmine ajavahemikus 01.01.2021-31.12.2023 
CPV kood: 09310000-5 Elekter
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 24.08.2020 11:00
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
 

Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine".

Hanke nimetus ja viitenumber: Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (225159).
 
Lühikirjeldus: Hanke objektiks on Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava projekti „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" ehitustööde teostamine. Projekti raames teostatakse tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd Jõgeva valla järgmistes asumites:
Jõgeva linn, Jõgeva, Laiuse ja Kuremaa alevikes ning ühe tänava ulatuses Kaareperes ja Palamusel. Projekti käigus rekonstrueeritakse ligi 738 tänavavalgustuse punkti (s.h. neist ligi 357 valgustuspunkti osas on tegemist olemasoleva masti otsa uue valgusti paigaldamisega), rakendades tänapäevaseid LED tehnoloogial baseeruvaid tänavavalgustuslampe.
 
Projekti number või viide: Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0122 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine".
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 24.08.2020 11:00.
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: