Hanked

05.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

article-author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2021-2022

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2021-2022".

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee 

Hanke nimetus ja viitenumber: Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2021-2022 (223880).

Lühikirjeldus: Jõgeva vallale kuuluva jäätmejaama (Toominga tn 32, Jõgeva linn) ning Palamuse (Jäätmejaama kinnistul, Palamuse alevik), Vaimastvere (Vaimastvere remondiruum kinnistul, Vaimastvere küla), Laiuse (Siniallika tee 5, Laiuse alevik), Siimusti (Kaave tee 5a, Siimusti alevik), Kuremaa (Tammemetsa tn 3, Soomevere küla) ja Jõgeva aleviku (Poe tn 2a, Jõgeva alevik) jäätmekogumiskohtade haldaja ja vedaja leidmine aastatel 2021-2022.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 12.06.2020 13:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1995592/general-info 

 

 

 


Jõgeva valla teede pindamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetkusega riigihanke "Jõgeva valla teede pindamine".

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee 

Lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ja 1x pindamine kattega teedele.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 22.06.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1986272/general-info

 

 


Jõgeva valla teede talihoole

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede talihoole".

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Lühikirjeldus: ⁠Hanke objektiks on talihoolde tööde teostamine Jõgeva valla teedel, (s.h. juurdepääsuteed majapidamisteni, kus on alalisi elanikke) ajavahemikus november 2020 kuni aprill 2021. Talihoolde alla kuulub lumetõrje ja libedustõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 12.06.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1987272/general-info

 

 


Jõgeva valla kruusateede säilitusremont

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla kruusateede säilitusremont".

Hanke viitenumber: 223635
 
Hanke nimetus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
 

HANKIJA NIMI JA AADRESS: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 16.06.2020 13:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1974592/general-info

 

 


Viruvere tee põhiprojekti koostamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääeva hanke "Viruvere tee põhiprojekti koostamine".

Antud alla lihthanke piirmäära jääva hanke eesmärgiks on projektdokumentatsiooni koostamine Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas 2480031 Viruvere tee km 0,00-0,629. 

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusjärgse esindaja või volitatud esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 2. juuni. 2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile info@jogeva.ee märksõnaga „Viruvere tee põhiprojekti koostamine".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Hanke täpsem informatsioon manuses olevates hankedokumentides.

 

 


Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020–2023

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020–2023".

222992

Hanke nimetus: ⁠Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020–2023

Lühikirjeldus: ⁠Hanke eesmärk on Jõgeva vallas õpilasliinide teenindaja leidmine (koolibuss kodust kooli ja tagasi).

16.06.2020 11:00

 

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: