Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "Jõgeva aleviku puhkeala rekonstrueerimine I etapp"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "Jõgeva aleviku puhkeala rekonstrueerimine I etapp".

Hanke objektiks on Jõgeva vallas Jõgeva alevikus asuva puhkeala rekonstrueerimine.

Tööd peavad olema teostatud Tommi Play OÜ poolt koostatud põhiprojekti töö nr 2336/22 „Jõgeva aleviku Sauna tn 4 puhkeala projekt" kohaselt. Ehitustööd teostada vastavalt projektile silmas pidades, et oleks tagatud ehitiste edasise ekspluatatsiooni mugav kasutamine ja hooldus.

Puhkeala püstitatakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Jõgeva alevikus Sauna tn 4 (kat. nr. 24802:005:0209) kinnistule (ca 9600 m2). Alale on projekteeritud puhkeala, mis hõlmab endast väikelaste mänguala, noorte mänguala, lebolaala ning jõulinnakut.

Tööde I etapis rajatakse väikelaste mänguala.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 9. detsember 2022 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva aleviku puhkeala rekonstrueerimine I etapp".

Pakkumus tuleb koostada vormil (Vorm IV), et hankija saaks pakkumust hinnata.

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.


Lihthange "Jõgeva Spordikeskuse Virtus jõusaalide rekonstrueerimine"

Jõgeva Spordikeskus (registrikood 75038902) kuulutas välja lihthanke "Jõgeva Spordikeskuse Virtus jõusaalide rekonstrueerimine".

Hanke viitenumber: 257934
 
Lühikirjeldus: Jõgeva Spordikeskuse Virtus jõusaalide rekonstrueerimine, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 19.12.2022 11:00
 
Pakkumuste avamise laekumise tähtaeg: 19.12.2022 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5264040/general-info
 
 

 


Lihthange "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2023"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2023".

Hanke viitenumber: 257398
 
Lühikirjeldus: Jõgeva Valla Teataja küljendamine, keeletoimetus, trükkimine ja kojukanne 2023 aastal. Vallalehe maht on 8 lehekülge, lehekülje formaat on A3 (315 x 420 mm), 4+4 täisvärv ajalehepaberil. Vajadusel võib poolte kokkuleppel täiendava tasu eest lehekülgede mahtu ja kuus ilmuvate numbrite arvu suurendada. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aasta ja lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.12.2023.
Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama (vajadusel ka kujundama kuulutusi), tegema keeletoimetust, trükiettevalmistust ning looma trükikõlbuliku PDF-faili, trükkima ja levitama vallalehte üks kord kuus teisipäeviti või neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt 12 lehenumbrit).
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 9.12.2022 10:00
 
Pakkumuste avamise tähtaeg: 9.12.2022 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5213220/general-info
 
 
 

 


Riigihange "⁠Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine"

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, registrikood 90007626, kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine".

Hanke viitenumber: 256762
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas Kuremaa alevikus asuva Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine ning muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) ning käesoleva tehnilise kirjelduse lisade asjakohastes osades toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 12.12.2022 11:00
 

Pakkumuste avamise tähtaeg: 12.12.2022 12:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5154520/general-info


Riigihange "Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse sotsiaalmaja rekonstrueerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse sotsiaalmaja rekonstrueerimistööd".

Hanke viitenumber: 255232
 
Lühikirjeldus: Jõgeva linnas asuva sotsiaalmaja rekonstrueerimistööd (peamised tööd fassaadi ja katuse soojustamine, akende vahetus, ventilatsiooni rajamine, päikesepaneelide paigaldus).
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 12.12.2022 10:00
 
Pakkumuste avamise aeg: 12.12.2022 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5014220/general-info

 


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv