Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Hange "Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020. a."

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020.a."

Hanke eesmärgiks on Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Palamuse ja Torma piirkondadest kindla eelregistreeritud nimekirja alusel kogumisringi raames eterniidijäätmete kokku kogumise ja edasise käitlemise teenuse osutamine lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Leping on seotud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist toetava projektiga nr 17632 „Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020.a.".

Projekti elluviimise aeg: september –oktoober 2020

Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele (failina manuses). 

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hanke hindamise kriteeriumiks on madalaim maksumus.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumised esitada hiljemalt 12. august 2020 kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Eterniidijäätmete kogumisringid".

Hanke eest vastutavaks isikuks on keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe.

Täpsem informatsioon hanke kohta on manuses asuvates hankedokumentides.