Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Hange "Jõgeva linna teede pindamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna teede pindamine".

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 18.08.2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna teede pindamine".

Hanke eest vastutav isik: Janis Käär tel. 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee     

Täpsem informatsioon hanke kohta lisas olevates hankedokumentides.