Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Hange "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2021"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2021".

Hanke viitenumber: ⁠229783

Hanke nimetus: ⁠Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2021

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva Valla Teataja küljendamine, keeletoimetus, trükkimine ja kojukanne 2021 aastal. Vallalehe maht on 4 lehekülge, lehekülje formaat on A3 (315 x 420 mm), 4+4 täisvärv ajalehepaberil. Vajadusel võib poolte kokkuleppel täiendava tasu eest lehekülgede mahtu suurendada. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aasta ja lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.12.2021. Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama (vajadusel ka kujundama kuulutusi), tegema keeletoimetust, trükiettevalmistust ning looma trükikõlbuliku PDF-faili, trükkima ja levitama vallalehte kaks korda kuus teisipäeviti või neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt kuni 24 lehenumbrit).

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠30.11.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2583172/general-info