Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Jõgeva valla teede talihoole

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede talihoole". 

Hanke viitenumber: 214528

Lühikirjeldus: Hanke objektiks on talihoolde tööde teostamine Jõgeva valla teedel, (s.h. juurdepääsuteed majapidamisteni, kus on alalisi elanikke) ajavahemikus november 2019 kuni aprill 2020. Talihoolde alla kuulub lumetõrje ja libedustõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.10.2019 11:00