Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Luua küla jalg- ja jalgrattatee rajamise omanikujärelevalve

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Luua küla jalg- ja jalgrattatee rajamise omanikujärelevalve".

Hankeobjekt: Käesoleva riigihanke objektiks on omanikujärelevalve teenuse osutamine Jõgeva vallas Luua külas jalg- ja jalgrattatee ehitamisele vastavalt Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Luua valgustatud jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt", töö nr 168.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.04.2019 kell 11:00.

Pakkumus tuleb esitada digiümbrikus e-posti aadressil info@jogeva.ee, cc koopia aadressil janis.kaar@jogeva.ee. E-kirja teemareale (Subject) tuleb kirjutada märksõna Luua küla JJT OJV.

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.

Pakkumused avatakse 29.04.2019 kell 11:00.

Täpsemad hanke juhised manuses olevates hankedokumentides.