Jäätmejaam ja kogumiskohad

Seoses kroonaviiruse levikuga jääb Jõgeva linna jäätmejaam suletuks kuni 20.04.2020

6 jäätmekogumiskohta on suletud kuni 29.03.2020 ja aprillis on avatud järgmiselt:

ERIOLUKORRAS JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE LAHTIOLEKUAJAD
Üldjuhul soovitame inimestel hoiustada jäätmed kuni olukorra normaliseerumiseni koristuskohas. Ainult vältimatu vajaduse korral tuleks ette võtta sõit jäätmekogumiskohta.  Jäätmekogumiskohta minnes tuleb arvestada sellega, et koorem tuleb endal maha laadida. Jäätmekogumiskohas saab arveldada sularahaga.
Kogumiskoht Lahtiolekuaeg eriolukorras                        TASUTA võetakse vastu TASU eest              arveldada saab sularahas Haldaja, AS Epler&Lorenz kontakt
elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, TV jne)  rehvid vanapaber pakend ohtlikud jäätmed suurjäätmed (nt mööbel, diivan,  vaip jne), 120 €/t
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht (Jõgeva alevik, Poe tn 2a) 04.04 kell 13-16 11.04 kell 9-12  18.04 kell 13-16 25.04 kell 9-12 x x x x   x tel 742 1398
Kuremaa jäätmekogumiskoht (Soomevere küla, Tammemetsa tn 3) 04.04 kell 9-12  11.04 kell 13-16 18.04 kell 9-12 25.04 kell 13-16 x x x x   x tel 742 1398
Laiuse jäätmekogumiskoht (Laiuse alevik, Siniallika tee 5) 04.04 kell 13-16 11.04 kell 9-12  18.04 kell 13-16 25.04 kell 9-12 x   x x x x tel 742 1398
Siimusti jäätmekogumiskoht (Siimusti alevik, Kaave tee 5a) 04.04 kell 9-12  11.04 kell 13-16 18.04 kell 9-12 25.04 kell 13-16 x x x x   x tel 742 1398
Vaimastvere jäätmekogumiskoht (Vaimastvere küla, Vaimastvere remondiruum) 04.04 kell 13-16 11.04 kell 9-12  18.04 kell 13-16 25.04 kell 9-12 x   x x x x tel 742 1398
Palamuse jäätmekogumiskoht (Palamuse alevik, Jäätmejaama) 04.04 kell 9-12  11.04 kell 13-16 18.04 kell 9-12 25.04 kell 13-16 x x x   x x tel 742 1398
Jõgeva jäätmejaam (Jõgeva linn, Toominga 32). Saab läbi Jõgeva Veevärgi kinnistu (Toominga 34, Jõgeva linn) Suletud kuni 20.04.2020 Jäätmejaama tel 776 2815, AS EplerjaLorenz 7421398 (tööpäeviti 9.00-16.30)
                   
Jäätmekogumiskohtadesse palun tuua ainult neid jäätmeid, mis on märgitud "x". Need, mida ei ole, palume viia hetkel Torma prügilasse, kus võetakse erinevaid jäätmeliike vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Torma prügila kodulehel ei ole infot eriolukorra kohta. Torma prügila (Mustvee vald, Võtikvere) on avatud E-R 9-18, L 9-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõgeva jäätmejaam asub Toominga 32, Jõgeva linn. Teenindamine toimub Toominga 34 (Jõgeva Veevärk) kinnistu kaudu. 

Lahtiolekuajad:

T, K, N, R 10.00-18.00
L 10.00-14.00
Lõuna 12.30-13.00

Suletud E, P ja riigipühadel

Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega äriühingutelt (vaid tavajäätmed, ohtlikke jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).

Pakendite, paber ja kartong, metall, elektroonikaseadmed (komplektsed), patareid ja ohtlikud jäätmed (v.a asbesti sisaldavad jäätmed) võetakse vastu tasuta. Ülejäänud jäätmed vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Haldab Epler & Lorenz AS, tel 776 2815, 5306 3022 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel).

 

Jäätmekogumiskohtades ei võeta vastu kõiki jäätmeliike!

Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht

avatud paaritu nädala L 9-12, paaris nädala L 13-16
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve.

Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

Kuremaa jäätmekogumiskoht

avatud paaris nädala L 9-12, paaritu nädala L 13-16
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve.

Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

Siimusti jäätmekogumiskoht

avatud paaris nädala L 9-12, paaritu nädala L 13-16
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve.

Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

Laiuse jäätmekogumiskoht

avatud N 15-18 ja paaritul L 9-12 ning paaris L 13-16

Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paber ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest suurjäätmed 120€/t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

 Vaimastvere jäätmekogumiskoht

avatud paaritul L 9-12 ja paaris L 13-16.

Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paber ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest suurjäätmed 120 €/t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398

 

Palamuse jäätmekogumiskoht

avatud E 15-18 ja paaritul L 13-16 ning paaris L 9-12

Tasuta võetakse vastu paber ja kartong, vanapaberit, autorehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest suurjäätmed 120€/t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398

 

Jäätmekogumiskohtadesse palun mitte tuua olmejäätmeid ja kõiki teisi jäätmeliike, mida ei ole  loetletud. Neid, mida ei ole nimetatud, palun viia Jõgeva linna jäätmejaama või Torma prügilasse.

 

Romusõidukid

Kui soovid murevabalt vabaneda oma väljateeninud sõidukist, siis pea meeles järgnevat: romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda vaid ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi ja jäätmeluba omav ettevõte. Jõgeva vallas saab Semako Romulad OÜ Sinu sõiduki kustutada maanteameti liiklusregistrist. 

 

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, taimi.eesmae@jogeva.ee, 776 6509.