Vallavolikogu

Jõgeva Vallavolikogu

Aadress Suur 5, 48307 Jõgeva
E-post volikogu@jogeva.ee


Volikogu esimees PRIIT PÕDRA
e-post volikogu@jogeva.ee, priit.podra@jogeva.ee
telefon 5804 7527

Volikogu aseesimees PEEP PÕDDER
e-post peep.podder@jogeva.ee
telefon 505 3617

Volikogu aseesimees MAIU VELTBACH
e-post maiu.veltbach@jogeva.ee
telefon 5647 9521

Vastuvõtuajad
Volikogu esimees PRIIT PÕDRA 
teisipäeviti kella 15.30-16.30 eelregistreerimisega, telefon 523 5086
Jõgeva Vallavalitsus, teine korrus
 
Volikogu aseesimehed 
eelneval kokkuleppel, telefon 523 5086
 
Volikogu esimehe asendamine
Volikogu esimeest asendab tema äraolekul esimesena volikogu aseesimees Peep Põdder ja teisena volikogu aseesimees Maiu Veltbach.


Volikogu aseesimeeste vaheline tööjaotus
Peep Põdder - teeb ettepanekuid volikogu istungite korraldamiseks; jälgib arupärimistele ja avaldustele vastamist eelarve, arengu, majanduse, kultuuri ja spordi valdkondades; teeb ettepanekuid istungi päevakorra kavandi kohta; jälgib volikogu menetlusse suunatud eelarve, arengu, majanduse, kultuuri ja spordi valdkondade õigusaktide eelnõude vastavust põhimääruse nõuetele; teeb ettepanekuid eelarve-, arengu- ja majandus- ning kultuuri- ja spordikomisjoni töö kohta vastava komisjoni ja volikogu esimehele; esindab volikogu esimehe äraolekul valda.

Maiu Veltbach - teeb ettepanekuid volikogu eestseisuse töö korraldamise kohta; jälgib arupärimistele ja avaldustele vastamist hariduse, noorsootöö,  sotsiaal ja tervisearenduse valdkondades; teeb ettepanekuid haridus- ja noorsootöö- ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni töö kohta vastava komisjoni ja volikogu esimehele; jälgib volikogu menetlusse suunatud hariduse, noorsootöö,  sotsiaal ja tervisearenduse valdkondade õigusaktide eelnõude vastavust põhimääruse nõuetele; teeb ettepanekuid volikogu liikmete teenindamise kohta volikogu kantselei poolt.