Kehtestatud detailplaneeringud on kättesaadavad üleriigilises planeeringute andmekogus (lühendatult PLANK) veebiaadressil www.planeeringud.ee.

Kehtestatud detailplaneeringud

 

Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega nr 638 Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneeringu vastavalt TGR Auto OÜ (registrikood 14287117) tööle nr DP-EX 2-20.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli alale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine, juurdepääsu, liikluskorralduse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise küsimuste lahendamine. Detailplaneering vastab Jõgeva linna üldplaneeringule ja üldplaneeringu teemaplaneeringule „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega nr 639 Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneeringu vastavalt Terav Kera OÜ (registrikood 11319822) tööle nr DP-22-20.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ala jagamine üksikelamute kinnistuteks ning neile ehitusõiguste ja arhitektuurinõuete määramine. Kinnistu sihtotstarve jääb elamumaaks. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistu detailplaneering

Jõgeva vallavalitsus kehtestas 7. juuni 2021 korraldusega nr 296 Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistul detailplaneeringu vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ (registrikood 11137854) tööle nr 202025.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus seitsmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Kinnistu sihtotstarve jääb elamumaaks. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute detailplaneering

Jõgeva vallavalitsus kehtestas 26. aprilli 2021 korraldusega nr 200 Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistul detailplaneeringu vastavalt AB Artes Terrae OÜ (registrikood 12978320) tööle nr 20048DP1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata uued hoonestusalad ja kinnistute ehitusõigused tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu sihtotstarbeks planeeriti põllumajandusliku tootmisehitise maa. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Õuna küla Allika tn 43 kinnistu detailplaneering

Jõgeva vallavalitsus kehtestas 22. detsembri 2020 korraldusega nr 694 Jõgeva valla Õuna küla Allika tn 43 kinnistu detailplaneeringu vastavalt Arhitektuuribüroo Terav Kera OÜ (registrikood 11319822) tööle nr DP-03-20.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks planeeriti elamumaa. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 10. detsembri 2018 korraldusega nr 613 Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu vastavalt Loovmaastik OÜ (registrikood 11892958) tööle nr 008/11.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Piiri tn 2a kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse ning kasutusotstarbeks tootmismaa määramine, Piiri tn 2b kinnistu sihtotstarbeks on määratud üldkasutatav maa ja transpordimaa. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 2,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 10.detsembri 2018 korraldusega nr 612 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastavalt Arhitektuuribüroo Nafta OÜ (registrikood 10222546) tööle nr OG0216.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse ning kasutusotstarbeks ärimaa määramine ja seoste loomine ümbritsevate tänavate ja linnaruumiga. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 0,8 ha. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Enne 2018. aastat kehtestatud detailplaneeringud

Jõgeva linna detailplaneeringud

 

Planeeringu nimetus

algatatud

kehtestatud

1.

Jõgeva kesklinna detailplaneering

18.06.1998

24.05.2001

2.

Jõgeva linna reoveepuhasti maa-ala detailplaneering

24.09.1998

25.03.1999

3.

Jõgeva linnas Suure ja Piiri tn nurgal asuvale maa-ala automaattankla detailplaneering

22.04.1999

23.09.1999

4.

Jõgeva linnas Tamme tn 3 krundi detailplaneering

20.05.1999

17.06.1999

5.

Jõgeva linnas Suur tn 83 krundi detailplaneering

20.05.1999

03.06.1999

6.

Jõgeva linnas Roosi tn 7 krundi detailplaneering

20.05.1999

23.09.1999

7.

Jõgeva linnas Estakaadi tn 10, 10a ja 10b kruntide detailplaneering

20.05.1999

13.12.1999

8.

Jõgeva linnas Aia tn 33 krundi detailplaneering

17.06.1999

28.09.2000

9.

Jõgeva linnas Suur tn 89, 89a, 89b, 91, 91a, 91b, 91c, 91d, 91f, 93, 93 ja Tartu mnt 3b ning 5 hoonete maa-ala detailplaneering

17.06.1999

13.09.2001

10.

Jõgeva linnas Kesk tn 15 krundi detailplaneering

23.09.1999

13.12.1999

11.

Jõgeva linnas Puiestee 36 krundi detailplaneering

23.09.1999

13.12.1999

12.

Jõgeva linnas Jaama tn 11a krundi detailplaneering

23.09.1999

24.05.2001

13.

Jõgeva linnas Aia tn 28 krundi detailplaneering

13.12.1999

29.06.2000

14.

Jõgeva linnas Energia ja Suvila tänavate vahelise maa-ala detailplaneering

13.12.1999

29.06.2000

15.

Jõgeva linnas raudtee, Estakaadi ja Kesk tänavate vahelise ala Suure ja Puiestee tänavate vahelises lõigus detailplaneering

13.12.1999

28.09.2000

16.

Jõgeva linnas Välja tn 3b krundi detailplaneering

27.01.2000

29.06.2000

17.

Jõgeva linnas Sõnajala tn 11 krundi detailplaneering

06.03.2000

27.04.2000

18.

Jõgeva linnas Suur tn 75 krundi detailplaneering

02.05.2000

29.06.2000

19.

Jõgeva linnas Tartu mnt 3a krundi detailplaneering

25.05.2000

28.09.2000

20.

Jõgeva linnas Puiestee tn 32 krundi detailplaneering

25.05.2000

28.09.2000

21.

Jõgeva linnas Niidu tn 2 krundi detailplaneering

05.06.2000

28.09.2000

22.

Jõgeva linnas Suur tn 55 krundi detailplaneering

29.06.2000

07.12.2000

23.

Jõgeva linnas Energia tn 7 ja 7a hoonete maa-ala detailplaneering

29.06.2000

08.03.2001

24.

Jõgeva linnas Turu tn 14 krundi detailplaneering

10.08.2000

20.06.2001

25.

Jõgeva linnas Aia tn 18b krundi detailplaneering

28.08.2000

07.12.2000

26.

Jõgeva linnas Puiestee tn 4 krundi detailplaneering

08.09.2000

07.12.2000

27.

Jõgeva linnas Jaama tn 5 ja Roosi tn 1 hoonete maa-ala detailplaneering

28.09.2000

25.09.2003

28.

Jõgeva linnas Jõe tn 3a krundi detailplaneering

28.09.2000

24.05.2001

29.

Jõgeva linnas Piiri tn 1b hoone maa-ala detailplaneering

28.09.2000

24.05.2001

30.

Jõgeva linnas Tallinna mnt 2a krundi ja sellest Tallinna mnt poolse maa-ala detailplaneering

28.09.2000

20.06.2001

31.

Jõgeva linnas Energia tn 5 hoone maa-ala detailplaneering

07.12.2000

20.12.2001

32.

Jõgeva linnas Kalda tn 18a krundi detailplaneering

07.12.2000

24.05.2001

33.

Jõgeva linnas Tallinna mnt 2e krundi ja Tallinna mnt 2b hoone ning sellest Tallinna mnt pool oleva maa-ala detailplaneering

01.02.2001

18.06.2002

34.

Jõgeva linnas Suur tn 66 hoone maa-ala detailplaneering

08.03.2001

20.03.2003

35.

Jõgeva linnas Pargi tn 15a krundi detailplaneering

18.04.2001

20.06.2001

36.

Jõgeva linnas Aasa tn 8 krundi detailplaneering

20.06.2001

13.09.2001

37.

Jõgeva linnas Aia tn 16 krundi detailplaneering

20.06.2001

18.06.2002

38.

Jõgeva linnas Põik tn 1 krundi detailplaneering

20.06.2001

29.11.2001

39.

Jõgeva linnas Ravila tn 10, 12 ja 14 hoonete maa-ala detailplaneering

20.06.2001

07.03.2002

40.

Jõgeva linnas Turu tn 5 ja Hanno Kranichi Turu tn kinnistu maa-ala detailplaneering

29.11.2001

05.09.2002

41.

Jõgeva linnas Niidu tn 12 krundi detailplaneering

07.01.2002

07.03.2002

42.

Jõgeva linnas Raudtee väljak 1 hoone ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering

31.01.2002

05.09.2002

43.

Jõgeva linnas Kesk tn 9 krundi detailplaneering

31.01.2002

07.03.2002

44.

Jõgeva linnas Uus tn 12 krundi detailplaneering

04.03.2002

09.05.2002

45.

Jõgeva linnas Turu tn 7 krundi detailplaneering

09.05.2002

05.09.2002

46.

Jõgeva linnas Tallinna mnt 7 krundi ja Tallinna mnt 15 hoone maa-ala detailplaneering

09.05.2002

05.09.2002

47.

Jõgeva linnas Sõnajala tn 13 asuva krundi detailplaneering

15.07.2002

05.09.2002

48.

Jõgeva linnas Kalda tn 12b krundi detailplaneering

26.09.2002

27.11.2003

49.

Jõgeva linnas Pargi tn 8 krundi detailplaneering

10.10.2002

06.02.2003

50.

Jõgeva linnas Staadioni tn 24 krundi detailplaneering

10.10.2002

25.09.2003

51.

Jõgeva linnas Staadioni tn 10, 12 ja 16 kruntide ning Roosi tn 6a hoone maa-ala detailplaneering

24.04.2003

27.11.2003

52.

Jõgeva linnas Tallinna mnt 11 krundi detailplaneering

26.06.2003

25.03.2004

53.

Jõgeva linnas Toominga tn 34, reoveepuhastus- jaama vahetus läheduses asuva maa-ala detailplaneering 

18.12.2003

30.09.2004

54.

Jõgeva linnas koolide kinnistute ja nendega piirneva maa-ala detailplaneering

25.03.2004

25.08.2005

55.

Jõgeva linnas Tamme tn 7 krundi detailplaneering

20.05.2004

17.06.2004

56.

Jõgeva linnas Vainu 1b krundi detailplaneering

17.06.2004

26.10.2006

57.

Jõgeva linnas Roosi tn 10 krundi detailplaneering

27.07.2004

27.01.2005

58.

Jõgeva linnas Raudtee väljak 2 krundi detailplaneering

26.08.2004

16.02.2005

59.

Jõgeva linnas Kooli tn 1 krundi detailplaneering

15.11.2004

28.04.2005

60.

Jõgeva linnas Energia tn 3a hoone ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering

23.12.2004

14.09.2006

61.

Jõgeva linnas Aasa tn 21 ja Kingu tn 4 kruntide detailplaneering

16.02.2005

30.06.2005

62.

Jõgeva linnas Suur tn 71 krundi detailplaneering

21.02.2005

30.06.2005

63.

Jõgeva linnas Kesk tn 3, 3a ja 4 kruntide detailplaneering

28.04.2005

25.05.2000

64.

Jõgeva linnas Kalda tn krundi, katastri nr 24901:008:0953 detailplaneering

12.09.2005

02.02.2006

65.

Jõgeva linnas Allika tn 21 krundi detailplaneering

31.10.2005

23.03.2006

66.

Jõgeva linnas Suur tn 84a krundi detailplaneering

22.12.2005

29.06.2006

67.

Jõgeva linnas Niidu tn 10 krundi detailplaneering

16.01.2006

29.06.2006

68.

Jõgeva linnas Turu tn 7a krundi detailplaneering

02.02.2006

30.11.2006

69.

Jõgeva linnas Kalda tn 20 krundi detailplaneering

06.03.2006

30.11.2006

70.

Jõgeva linnas Nurme tn 5 krundi detailplaneering

06.03.2006

08.02.2006

71.

Jõgeva linnas Suur tn 42 krundi detailplaneering

27.04.2006

28.06.2007

72.

Jõgeva linnas Suur tn 19 ja 21 kruntide detailplaneering

25.05.2006

31.05.2007

73.

Jõgeva linnas Jõe, Kalda, Staadioni ja Roosi tänavate  vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering

29.06.2006

osaliselt 26.02.2009, täielikult 28.10.2010

74.

Jõgeva linnas Tulika tn 21 krundi detailplaneering

14.08.2006

28.12.2006

75.

Jõgeva linnas Aasa tn 11 krundi detailplaneering

14.08.2006

22.05.2008

76.

Jõgeva linnas Tulika tänava pikendusele asuva KÜ 24901:006:0120 detailplaneering

09.10.2006

31.05.2007

77.

Jõgeva linnas Välja tn 3; 3b; 3c ja 5 kinnistute ning Välja tn 3b kinnistust kirdes asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering

26.10.2006

31.05.2007

78.

Jõgeva linnas Suure, Kesk, Pargi ja Lao tänavate vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering

16.10.2006

22.12.2007

79.

Jõgeva linnas Suur tn 30 asuva kinnistu detailplaneering

30.10.2006

22.05.2008

80.

Jõgeva linnas Tallinna mnt 5a asuva kinnistu detailplaneering

 

27.09.2007

81.

Jõgeva linnas Suur tn 13b ja Pargi tn 6 kinnistute ja nendega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering

28.12.2006

26.06.2008

82.

Jõgeva linnas Vainu tn 1b asuva kinnistu detailplaneering

05.02.2007

03.05.2007

83.

Jõgeva linnas Suur tn 66 asuva kinnistu detailplaneering

02.04.2007

28.06.2007

84.

Jõgeva linnas Sauna tn 12 asuva kinnistu detailplaneering

23.04.2007

18.12.2008

85.

Jõgeva linnas Roosi tn 6a krundi detailplaneering

03.05.2007

22.05.2008

86.

Jõgeva linnas Aia tn 40 krundi detailplaneering

28.06.2007

24.09.2009

87.

Jõgeva linnas Suur tn 88a asuva kinnistu detailplaneering

18.06.2007

31.01.2008

88.

Jõgeva linnas Suur tn 68 asuva kinnistu detailplaneering

01.10.2007

06.03.2008

89.

Jõgeva linnas Suvila tn 19 kinnistu detailplaneering

06.03.2008

26.06.2008

90.

Jõgeva linnas B. Alveri 15 kinnistu detailplaneeringu algatamine

14.04.2008

25.09.2008

91.

Jõgeva linnas Suur tn 84a kinnistu detailplaneering

24.04.2008

25.09.2008

92.

Jõgeva linnas Jaama tn 20 kinnistu detailplaneering

21.07.2008

26.02.2009

93.

Jõgeva linnas Sauna tn 2a, 2b, 2c, 4 ja 6 ning Kesk tn 4 katastriüksuste ja nende  Lähiümbruse detailplaneering

25.09.2008

30.04.2009

94.

Jõgeva linnas Suvila tn 18 kinnistu detailplaneering

27.10.2008

30.04.2009

95.

Nurga kinnistu (KÜ tunnus 24803:007:0004) detailplaneering

26.02.2009

23.11.2009

96.

Jõgeva linnas Suur tn 73 asuva kinnistu detailplaneering

27.04.2009

24.09.2009

97.

Jõgeva linnas Välja tn 3a kinnistu detailplaneering

24.09.2009

23.09.2010

98.

Jõgeva linnas Jaama tn 4 ja 4a kinnistu detailplaneering

22.04.2010

07.04.2011

99.

Jõgeva linnas Pae tn 2 kinnistu detailplaneering

17.06.2010

17.02.2011

100.

Jõgeva linnas Aia tn 36a kinnistu detailplaneering

23.09.2010

29.03.2012

101.

Jõgeva linnas Aia tn 33 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

17.06.2011

17.10.2013

102.

Jõgeva linnas Suvila tn 15 detailplaneering

28.06.2012

19.06.2017

103.

Tamme tn 3 detailplaneering

14.04.2014

25.09.2014

104.

Jõgeva linnas Rohu tn 10; 10a ja 8a ning Tähe tn 11 kinnistute 3,65 ha suuruse maa-ala detailplaneeringu

24.04.2014

11.01.2016

105.

Jõgeva linnas Suur tn 91f kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

26.06.2014

19.06.2017

106.

Jõgeva linnas Suvila tn 17; 19 ja 19a  detailplaneering

26.06.2014

08.08.2016

107.

Jõgeva linnas Turu tn 2a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

30.04.2015

31.10.2016

108.

Jõgeva linnas Suur tn 91 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

22.10.2015

08.08.2016

109.

Jõgeva linnas Jaama tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

25.02.2016

13.06.2016

110.

Jõgeva linnas Suur tn 95 ja Suur tn 91a // 93 ning Tartu mnt 5 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

14.11.2016

03.07.2017

 

Ühinenud valdade detailplaneeringud

 

Planeeringu nimetus

Algatatud

Lõpetatud

Endise Torma valla territooriumil algatatud ja kehtestatatud detailplaneeringud

1.

Jõgeva maakonnas Torma alevikus Kooli tee 23 asuva C. R. Jakobsoni nimelise põhikooli maa-ala detailplaneering

26.06.2003

13.04.2004

2.

Jõgeva maakonnas Torma vallas Torma alevikus Kesk tn 6 kinnistu detailplaneering

06.08.2007

07.05.2007

Endise Palamuse valla territooriumil algatatud ja kehtestatatud detailplaneeringud

1.

Jõgeva maakond, Palamuse vald Järveotsa detailplaneering

20.01.1999

30.03.2000

2.

Pikkjärve detailplaneering

 

24.08.2006

3.

Köstri detailplaneering

 

30.12.2008

4.

Jõgeva maakond, Palamuse vald Kristjani detailplaneering

13.01.2009

30.12.2010

5.

Palamuse vald Koolimäe kinnistu detailplaneering

14.10.2010

29.10.2015

6.

Palamuse alevikus Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja lähiala detailplaneering

10.02.2016

24.11.2016

Endise Jõgeva valla territooriumil algatatud ja kehtestatatud detailplaneeringud

1.

Kuremaa järve-äärse maa-ala detailplaneering

18.10.1999

19.04.2001

2.

Laiuse ordulinnuse puhkeala detailplaneering

 

 

3.

Kalju Jalakase kinnistu detailplaneering

23.02.2004

30.09.2004

4.

Jõgeva vallas Kärde külas asuva Härma katastriüksuse (Lariten Baltic OÜ baari maa-ala detailplaneering

21.12.2004

25.08.2004

5.

Jõgeva valla kinnistu (katastriüksus 24805:001:0613) Kuremaa detailplaneering

09.01.2006

25.05.2006

6.

Jõgeva maakonnas Soomevere külas asuva Järvekalda katastriüksuse detailplaneering

14.11.2005

22.03.2007

7.

Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Laiuse alevikus asuva Vana-Tamme kinnistu detailplaneering

04.04.2006

26.10.2006

8.

Jõgeva vallas Mooritsa külas asuva Järvepargi kinnistu osaline detailplaneering

14.08.2006

25.01.2007

9.

Oru ja Jaani-Andrese kinnistute (katastriüksused 24802:001:1400 ja 24802:001:1370) Liivoja külas Jõgeva vallas detailplaneering

23.10.2006

17.12.2008

10.

Õuna küla Aru maaüksuse detailplaneering

23.10.2006

30.08.2007

11.

Jõgeva vallas Liivoja külas asuva Lehiste kinnistu detailplaneering

05.02.2007

30.08.2007

12.

Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Jõgeva alevikus asuva Tamme kinnistu detailplaneering

14.01.2008

26.06.2008

13.

Jüri maaüksuse (kü tunnus 24804:001:3413-3414) detailplaneering

22.01.2007

24.04.2008

14.

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vana-Jõgeva küla Nurga Kinnistu (kü 24803:007:0004) detailplaneering

25.02.2008

15.10.2009

15.

Laiusemäe (kat tunnus 24802:001:0186) ja Linnu kinnistute (kat tunnus 24804:001:0032 ja 24804:001:0069) detailplaneering Vilina külas Jõgeva vallas

27.04.2009

10.06.2010

16.

Jõgevamaa Jõgeva vald Jõgeva alevik Lauri katastriüksus 24802:005:1040 detailplaneering

13.06.2011

24.05.2012

17.

Kurista külas Krossiraja kinnistu detailplaneering

28.11.2011

19.12.2013

18.

Toominga 9 katastriüksuse 24802:007:0800 detailplaneering Siimusti alevik Jõgeva vald Jõgevamaa

21.05.2012

19.09.2012