Jõgeva Vallavalitsus ootab ettepanekuid kultuurivaldkonna aastapreemiate andmiseks

Kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on tunnustada valla kultuuriellu panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid ja kogukondi.

Preemiaid antakse kolmes kategoorias:

  1. Loomingupreemia  antakse autorile, interpreedile, autorite või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
  2. Korraldajapreemia – antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile,  ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ja turistisõbraliku vallana.
  3. Kogukonnapreemia – antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.

Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile või ühendusele.

Kandidaatide esitamisel märkida ettepaneku esitaja, aastapreemia kategooria ja ettepaneku põhjendus!

Ettepanekud esitada hiljemalt 15. detsembriks 2020 eva-kristi.hein@jogeva.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse.