Lapsehoiuteenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Lapsehoiuteenus on lapsevanemale, kes vajab tööl käimiseks oma raske või sügava puudega lapsele lapsehoiuteenust.

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise eesmärk on puudest tulenevate lisavajaduste ja pere hoolduskoormuse vähendamine. 

Toetusest rahastatavad teenused on:

 1. lapsehoiuteenus;
 2. tugiisikuteenus;
 3. transporditeenus sõiduks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 4. nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine jm);
 5. erinevad teraapiad;
 6. rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenused, sh abivahendite võimaldamine;
 7. koolivaheajal laagris osalemise toetamine;
 8. eluruumide kohandamine;
 9. tugiteenus;
 10. muud teenused, mis toetavad ja parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

Sotsiaalosakond hindab lapsehoiuteenuse vajadust individuaalselt.

 

Kestvus

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

Raske või sügava puudega kuni 18-aastase lapse vanemad saavad taotleda riigi rahastatavat lapsehoiuteenust. Teenust saab taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil laps 18-aastaseks sai.

 

Vajalikud dokumendid

 • Isikut tõendava dokumendi koopia;
 • puude raskusastme tuvastamise otsus;
 • eestkostjaks määramise otsuse koopia või hoolduspere lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või last hooldav isik.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Taotlemine

Lapsehoiuteenust vajaval isikul või tema esindajal pöörduda Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötaja poole. Taotluse võib saata ka e-postiga aadressil info@jogeva.ee.

Teenust menetleb sotsiaaltöö spetsialist Maarika Põld, tel 776 6520, e-post maarika.pold@jogeva.ee.

 

Viide