Lasteaiakoha taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras vastu 1,5- kuni 7-aastane laps, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vald.

Lasteaias käivate laste ja 1. aprilliks laekunud avalduste järgi komplekteeritakse uue õppeaasta rühmad maikuu lõpuks. Vaba koha olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka õppeaasta keskel, lähtudes vastava vanusegrupi laekunud avalduste järjekorrast.

Palume iga lapse kohta esitada eraldi avaldus.

Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat maikuu jooksul. Vanem peab kahe nädala jooksul teatama, kas ta soovib kohta lasteaias või mitte.

 

Kestvus

Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat maikuu jooksul.

 

Õigusakt

Jõgeva valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

Vastutaja

Haridusnõunik Helle Kajaste, e-post helle.kajaste@jogeva.ee, tel 776 6506.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Paberil allkirjastatud avaldus tuua vallavalitsuse kantseleisse, Palamuse või Torma teenuskeskusesse või saata postiga: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306.

 

Viide