Loomad

 

Jõgeva vallvalitsus teeb koostööd Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga. Koduta kassi või koera viimine varjupaika tuleb eelnevalt kooskõlastada valla väärteomenetlejaga. Väljakutse peab olema kinntatud kohaliku omavalitsuse esindaja poolt. 

Lisainfo: väärteomenetleja Eduard Onopa, 5376 9776.

 

Kasulikud viited:

Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Loomade varjupaik

Lemmikloomade pidamise nõuded

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord 

Marutaudi ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed

Marutaudi vastu vaktsineerimine

Kuidas teatada metsloomadest linnas