Mälestusobjekti paigaldamise taotlus

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Kui soovid tunnustada või mälestada Jõgeva valla või selle piirkonna jaoks olulist isikut, kollektiivi, organisatsiooni, tegu või sündmust nimelise mälestusobjekti paigaldamisega, siis esita oma ettepanek.

 

Paigaldatavaks nimeliseks mälestusobjektiks võib olla pink või arhitektuurne väikevorm nagu monument, skulptuur, mälestustahvel, bareljeef või muu ese.

 

Ettepaneku võid esitada e-keskkonnas või vabas vormis, mis sisaldab järgnevaid andmeid:

 • taotleja andmed (nimi, e-post, telefon);
 • kelle või mille auks nimeline mälestusobjekt soovitakse paigaldada;
 • põhjendus nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks;
 • nimelise mälestusobjekti paigaldamise asukoht, vajadusel lisada asukohaskeem;
 • nimelisele mälestusobjektile paigaldatav tekst, graafiline pilt;
 • nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks soovitud tähtaeg;
 • elus oleva inimese nõusolek nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks;
 • kinnitus, et taotleja kannab nimelise mälestusobjekti paigaldamisega seotud kulud, sealhulgas kandva aluse ehitamine.

 

Vallavalitsus võib nimelise mälestusobjekti paigaldamisest keelduda, kui:

 • nimeline mälestusobjekt ei sobi asukohta, kuhu taotleja soovib selle paigaldamist;
 • soovitakse paigaldada mälestusobjekti, mille välimus ei sobi avalikku ruumi;
 • esinevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik taotlust rahuldada ja nimelist mälestusobjekti paigaldada.

Enne nimelise mälestusobjekti paigaldamist lepitakse kokku mälestusobjekti paigaldamise tingimused ja sõlmitakse taotlejaga mälestusobjekti paigaldamiseks leping.

 

Õigusaktid

Jõgeva valla maale nimeliste mälestusobjektide paigaldamise kord

 

Vastutaja

Majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel 776 6535 või 5450 1711; e-post triin.parsim@jogeva.ee.

 

Taotlemine

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide