Matusetoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna kantud inimese surma korral matuse korraldamise kulude katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

Matusetoetuse maksmise aluseks on matusekulude kandja poolt vallavalitsusele surma registreerimisest kolme kuu jooksul esitatud taotlus.

Matusetoetuse suurus on 450 eurot.

 

Kestvus

Toetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Abistav info matuse korraldajale

Tartu Krematoorium, Rahumäe kalmistu, Jaama tn 122, Tartu linn

Kontor matusetalituse korraldamiseks avatud EL kella 9–16, telefon 748 7108, e-post tartu@krematoorium.ee.

Lahkunu transport 5860 6000.

 

Matuseinfo ja teenusepakkujad Jõgeva vallas

Kalmistuvahtide kontaktid

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

Taotluse võib esitada ka vormivabalt.  Oluline on surnu nimi, isikukood ja taotleja kontaktandmed ning pangaarve number.

 

Viide