Mittetulundustegevuse toetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Mittetulundustegevuse toetuse eesmärk on toetada tegevusi omaalgatuse arendamiseks, mis tagavad Jõgeva valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise turismi, keskkonnakaitse, tervishoiu, noorsootöö, rahvakultuuri, hariduse ja sotsiaalsekaitse valdkondades.

Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste asukoht ning seltsinglaste rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Jõgeva vallas.

Projektitoetust võivad taotleda kõik isikud Jõgeva valla arengule suunatud tegevusteks.

 

Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitada taotlus hiljemalt 1. novembriks.

Taotlust on võimalik esitada ka pärast tähtaega. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

 

Taotlemine

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

 
 
 
 

Toetuste väljamaksmine

Tegevustoetus makstakse välja kahes võrdses osas, millest esimene ühe kuu jooksul otsuse tegemisest ja teine osa 25. juuliks.

Projektitoetus makstakse välja üks kuu enne projekti tegevuste algust.

 
 

Valdkondlikud vastutajad

Turism: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, e-post triin.parsim@jogeva.ee, tel 776 6536.

Keskkonnakaitse: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee, tel 776 6509.

Tervishoid ja sotsiaalne kaitse: sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, e-post aime.meltsas@jogeva.ee, tel 776 6573.

Rahvakultuur: kultuurinõunik Heli Malm, e-post heli.malm@jogeva.ee, tel 529 8383.

Noorsootöö: noorsootöö- ja huvihariduse nõunik Laidi Grauen, e-post laidi.grauen@jogeva.ee, tel 5886 1856.

Haridus: haridusnõunik Helle Kajaste, e-post helle.kajaste@jogeva.ee, tel 776 6506.