Jõgeva Valla Noortekeskus

 

1. veebruaril 2018 alustas tööd Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne.

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

Asutusel on Jõgeva vallas 9 piirkondlikku tegevuskohta - Jõgeva linnas, Siimustis, Vaimastveres, Jõgeva alevikus, Laiusel, Kuremaal, Palamusel, Tormas ja Sadalas.

Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimäärus

 

Juhataja: Airi Parv

Telefon: 5345 3565

e-post: airi.parv@noored.jogeva.ee

 

Jõgeva Valla Noortekeskus

Noortekeskus    

Noorsootöötaja      

Aadress       

Kontakt      

Torma  Noortekeskus

Jaana Sepper

Kooli tee 21, Torma alevik

5196 0332, jaana.sepper@noored.jogeva.ee

Sadala Noortekeskus

Jane-Ly Reidolf

Suur 10, Sadala alevik

5346 4562,
jane-ly.reidolf@noored.jogeva.ee

Jõgeva Linna Noortekeskus

Marju Saviauk

Piiri 1c, Jõgeva linn

5307 7035,
marju.saviauk@noored.jogeva.ee

Siimusti Noortekeskus

Anette Kuuse

Kaave tee 5, Siimusti alevik

5358 6562,
anette.kuuse@noored.jogeva.ee

Vaimastvere Noortekeskus

-

Vaimastevere alevik

 

Jõgeva Aleviku Noortekeskus

Jaana Sepper

Sauna 4, Jõgeva alevik

5196 0332,
jaana.sepper@noored.jogeva.ee

Kuremaa  Noortekeskus

Eveli Leego

Kaalumaja 2, Kuremaa alevik

5669 3934,
eveli.leego@noored.jogeva.ee

Laiuse  Noortekeskus

Liina Laurikainen-Päri

Kuremaa tee 32, Laiuse alevik

5398 0767,
liina.laurikainen@noored.jogeva.ee

Palamuse Noortekeskus 

Teele Laanes, Kristiina Kuusik

Kooli 4, Palamuse alevik

5555 9210,
teele.laanes@noored.jogeva.ee

5862 7090,
kristiina.kuusik@noored.jogeva.ee