Noortevolikogu valimine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve.

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:

  • valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele;
  • ülevallaliste noorteürituste korraldamine;
  • noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine.

Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–20 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vallas või kes õpivad Jõgeva valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus elektroonilisel vormil või saata isiklikult allkirjastatud avaldus meiliga aadressile laidi.grauen@jogeva.eeAvalduses tuleb esitada kandidaadi nimi, sünniaeg, elukoht, õppeasutus või töökoht, kontaktandmed ja noortevolikogu liikmeks sobivuse põhjendus ning soovi korral lisada foto.

 

Õigusakt

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused