Õppuri toetus

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ühe huviringi või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7-19 aastane Jõgeva valla sissekirjutusega noor. Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Õppuri toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast (1. märts ja 1. november).

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

Noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas; e-post kaire.sakjas@jogeva.ee; tel 776 6505, 5886 1856.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Taotlus tuua või saata vallavalitsusse Suur tn 5, 48306 Jõgeva linn.

 

Viide