Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

16.02.22

2020. aastal planeerib Jõgeva vald osaleda Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna.

2020. aastal on projekti vahenditest võimalus taotleda kokku viie (5) kohanduse tarvis 39 581 eurot.

Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega hiljemalt 31. märtsiks 2020.

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või tuua paberkandjal sotsiaalosakonda Piiri tn 4 (kolmas korrus), Jõgeva linn.

Taotlusega saab taotleda puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas:

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;

3) köögitoimingute parandamiseks.

 

Õigusaktid

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmine