Sportlike saavutuste toetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse eesmärk on toetada Jõgeva valla elanikke ja organisatsioone spordiga tegelemisel.

Toetus sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Jõgeva valla spordiklubile või sportlasele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas, antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest. Madalaim vanusepiir toetuse maksmiseks on üksikvõistleja puhul 11 eluaastat ja võistkonna puhul U11 vanuseklass.

Taotlus sportliku saavutuse eest toetuse saamiseks esitada vallavalitsuse määratud tähtajaks. Toetuse andmiseks kuulutab vallavalitsus kaks korda aastas välja taotlusvooru.

 

Õigusaktid

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sporditöö peaspetsialist Kaily Moones, e-post kaily.moones@jogeva.ee, tel 5877 4779.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Taotlus tuua või saata vallavalitsusse Suur tn 5, 48306 Jõgeva linn.

 

Viide