Sünni registreerimine

Toimingu üldandmed

Teenuse kirjeldus

Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles sünni registreerimise avalduse ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele. Kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes.

Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, on sünni registreerimisel vajalik mõlema vanema kohalolek.

Loe lisaks: sünni registreerimine ja nime valik.

 

Kestvus

Lapse sünd tuleb registreerida 1 kuu jooksul sündimise päevast. Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt 7 tööpäeva jooksul avalduse saamise päevast alates.

 

Vajalikud dokumendid

  1. Avaldajate isikut tõendavad dokumendid
  2. abieludokument, kui vastav kanne rahvastikuregistris puudub;
  3. teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes, kui sündi tuleb registreerima üks abielus olevatest vanematest.

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Nimeseadus
Rahvastikuregistri seadus

 

Vastutajad

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu, e-post viive.maasalu@jogeva.ee; tel 776 6532, 525 2390.
Palamuse teenuskeskuses kantselei spetsialist Pille Soots, e-post pille.soots@jogeva.ee; tel 776 2451.
Torma teenuskeskuses kantselei spetsialist Tiina Leeben, e-post tiina.leeben@jogeva.ee; tel 776 2905.

 

Teenuse taotlemine

Sünni registreerimiseks on vajalik vanemate isiklik kohaletulek Jõgeva Vallavalitsusse, Palamuse või Torma teenuskeskusesse.

Alates 19. märtsist 2020 saavad elektrooniliselt e-rahvastikuregistri kaudu või digitaalallkirjaga kinnitatult lapse sündi registreerida ka vanemad, kes ei ole abielus.

 

Viide