Sünnitoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil.

Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, mida makstakse kahes osas:

  1. 300 eurot pärast lapse sündi
  2. 300 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Jõgeva valla elanik alates lapse sünnist kuni lapse üheaastaseks saamiseni.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale lapsele.

Sünnitoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates ja lapse üheaastaseks saamisel.

 

Kestvus

Toetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

Taotluse võib esitada ka vormivabalt.  Oluline on märkida lapse nimi, isikukood ja taotleja kontaktandmed ning arvelduskonto number.

 

Viide