Teed ja tänavad

Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed kogupikkuses 366 kilomeetrit, millest 180 km on kruusateed ja 186 km kattega teed. Jõgeva valla kohalike teede kogupikkus on 394 km, millest 212 km on kruusateed. Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks on 67 km.

 

Muudatused liikluskorralduses

  • Pärast jaanipäeva algavad ehitustööd Jõgeva linnas Aia ja Suurel tänaval. Aia tänav freesitakse Laiast tänavast Tallinna maanteeni ning kaetakse uue asfaltbetooniga. Ehitustööd kestavad Aia tänaval umbes kaks nädalat. Tänav on avatud ning seal on võimalik liikuda, kuid tuleb arvestada tööde käigus tekkivate piirangutega. Suure tänava rekonstrueerimine hõlmab lõiku Tallinna maanteest Suure ja Piiri tänava ringristmikuni ning sealt Ristiku tänavani. Tänava rekonstrueerimise käigus ehitatakse välja kõnniteed, paigaldatakse uus tänavavalgustus, vahetatakse välja torustik ning korrastatakse haljastus. Ehitustööde ajal on võimalik sõita üle Suure tänava. 

  • Seoses Palamuse A ja O kaupluse ümberehitamisega on Uuel tänaval asuv parkla suletud! Uue kaupluse ehitustööd kestavad detsembrini.

  • 26. aprillil algavad Siimusti jalg- ja jalgrattatee pikenduse ehitustööd. Siimusti-Kaave ja Siimusti-Härjanurme teel esineb ajutisi liikluspiiranguid. Töid teeb vallavalitsuse tellimusel OÜ Maveter. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 30. juuni 2021.

  • Jõgeva aleviku Suursild on rekonstrueerimise tõttu liiklusele suletud kuni 2021. a teise pooleni. Ümbersõit on korraldatud Õuna-Mutso, Linnumetsa ja Jõgeva-Mustvee teede kaudu. Jalakäijatele on ajutise silla kaudu läbipääs tagatud.