Transporditoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas elavale ja õppivale 7–19aastasele lapsele või noorele. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

Transporditoetust makstakse osalemiseks huvihariduses või -tegevuses kuni kaks korda nädalas arvestuslikult 0,1 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus ühe õppuri kohta.

Transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast (1. märts ja 1. november).

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

Noorsootöö ja huvihariduse nõunik Laidi Grauen, e-post laidi.grauen@jogeva.ee, tel 5886 1856.

 

Taotlemine

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Viide