Turvakoduteenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. Teenusele suunatakse, kui lapsel ei ole võimalik mingil põhjusel kodus olla. Turvakoduteenus lapsele otsustatakse koostöös lastekaitse spetsialistiga.

Esmase abi raames tagatakse isikule kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Laps võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni.

Turvakoduteenuse eest võib võtta tasu. Lapsele osutatakse üldjuhul turvakoduteenust tasuta. Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, mille osutamise maht ja kestvus sõltuvad teenuse vajaduse hindamisest.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Taotlemine

Turvakoduteenus lapsele otsustatakse koostöös lastekaitse spetsialistiga, teenuse korraldamiseks pöörduda sotsiaalosakonda Piiri 4, Jõgeva linn või võtta ühendust telefonil 776 6588.

Täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda korraldatakse abi koostöös sotsiaaltöö spetsialistiga. Teenuse vajadusel pöörduda sotsiaalosakonda aadressil Piiri 4, Jõgeva linn või teatada telefonil 776 6520.