« Zurück

Eilsest algas Jõgevamaal ja veel kolmes maakonnas tuleohtlik aeg

Arvestades ilmastikuprognoose, maastiku tuleohu taset ning metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust kehtestas Päästeamet alates 18. juulist neljas maakonnas, sealhulgas Jõgevamaal, tuleohtliku aja.

Eilsest algas tuleohtlik aeg lisaks Jõgevamaale Ida- ja Lääne-Virumaal ning Järvamaal ning neis maakondades rakendus võõral metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal viibimise ja mootorsõidukiga sisenemise keeld. Päästeameti pressiteates tõdes ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala, et neljas nimetatud maakonnas on seis väga kriitiline ning õnnetusi ennetava võtmena kehtestati esmakordselt Eestis ka ohustatud paikades viibimise keeld. Eksperdi sõnul on tänavu paljud põlengud alguse saanud mootorsõidukist väljunud sädemest ning seetõttu tavapärasest ohustatud alal lõkke tegemise ja grillimise keelust ei piisa.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti. „Täna on keeruline hinnata tuleohtliku aja kestvust," ütles Virkala, „me analüüsime kaarti iga päev ja piirkonniti." Arvestades ilmaprognoose võivad piirangud laieneda ka teistele maakondadele, kuni tuleohukaart näitab langustrendi. Tuleohtliku aja piirangute täitmisel hoiavad silma peal operatiivennetuse patrullid.

Päästeameti esindaja palus kõigile südamele panna, et nad looduses ettevaatlikud oleksid, sest ka väike valesamm võib saada saatuslikuks. Tänavu on juba aset leidnud 626 metsa- ja maastikutulekahju, neist 67 juuli kahe esimese nädalaga. Metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid.

Riigi Ilmateenistuse tuleohukaardiga saab tutvuda teenistuse kodulehel.